Skip to main content
Ajankohtaista

Osallistavalla kehittämis­hankkeella lisää innovatiivisuutta ja parempaa palvelua

By 18.12.202021 joulukuun, 2020No Comments

Meriaura Group on pyrkinyt perustamisestaan asti olemaan alansa edelläkävijä innovatiivisuudessa, ratkaisuhakuisuudessa ja ympäristöystävällisyydessä. Yrityksenä meille tärkeitä arvoja ovat perheyhtiömäinen toiminta, jossa asiakkaat ja heidän tarpeensa tunnetaan, ja työntekijät auttavat toisiaan onnistumaan ja saavat tukea omalle kehittymiselleen. Konsernin kasvun ja toimintojen monimutkaistumisen myötä on riskinä, että prosessit irtaantuvat arjesta ja ihminen niiden takana unohtuu. Vahvistaaksemme hyvän säilymistä ja jatkuvaa parantamista päätimme syksyllä käynnistää kehittämishankkeen:

Kilpailukykyä osallistavalla toiminnan kehittämisellä – Henkilöstön tietotaidon hyödyntäminen toimintakulttuuria johtamalla.

Yhteistyökumppaniksi kehittämishankkeeseemme valitsimme Juju Works Oy:n. Osa hankkeesta sai tukea myös Työsuojelurahastosta, sillä projektimme ennakoidaan kehittävän suomalaista työelämää ja yritystoimintaa mallilla, jossa henkilöstö otetaan aktiivisesti mukaan kehittämistyöhön heti alkumetreiltä. Hankkeen ydin on vaikuttaa jokaisen työntekijän mahdollisuuksiin kehittää omaa ja tiiminsä työtä. Yhteisissä innovaatiopajoissa kampitetaan kehittymisen esteitä sekä opitaan löytämään omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä varmistaa jokaisen kehittämispotentiaalin; tätä vahvistetaan esimiesten taitoja ja kyvykkyyttä lisäävillä valmennuksilla sekä henkilökunnan työyhteisötaitoja lisäävillä koulutuksilla, kampanjoilla ja viikkohaasteilla. Kehittämishankkeen lisäksi Lean-valmennuksella ja johdon coachingilla rakennetaan edelleen jatkuvan parantamisen filosofiaa, ja varmistetaan prosessien järkevyys ja tarkoituksenmukaisuus asiakkaalle arvoa tuottavalla tavalla. Keväällä hanke laajenee merihenkilöstömme tueksi. Älykäs ja luova toiminta tarkoittaa myös henkilöstölle työpaikkaa, johon halutaan sitoutua. Tärkein resurssimme on hyvinvoiva ja asiantunteva henkilöstö, jonka osaamiseen haluamme jatkuvasti panostaa.