Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=5qDJAo_3CQ4

Meriaura on tuonut ensimmäisenä merikuljettajana markkinoille lähes hiilineutraalit kuljetussopimukset. Meriaura EcoVoy Contract-konsepti perustuu rahtialuksiimme, jotka voivat käyttää voimanlähteenään biopolttoainetta. Käytettäessä yritysryhmämme itse valmistamaa jätepohjaista biopolttoainetta, VG Marine EcoFuelia, kuljetuksen elinkaaripäästöt ovat jopa 97,7% pienemmät verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

EcoVoy-asiakkaat voivat laskea saavutetut kasvihuonekaasupäästövähennykset hyväkseen omassa toiminnassaan. Tilintarkastusyhteisö KPMG on auditoinut tuotteemme ISAE3000-standardin mukaiseseti, joka varmentaa asiakkaille myytyjen päästösäästöjen ja biopolttoaineen käytön välisen tasapainon.

VG Marine EcoFuelinTM raaka-aineet ovat 100% jäte- ja kierrätyspohjaisia. Siksi polttoaineemme on myös eettisesti kestävää, koska ne eivät kilpaile maa-alasta ruoantuotannon kanssa. Hyödynnämme mm. elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä jo kertaalleen käytettyjä kasviperäisiä öljyjä. Polttoaine valmistetaan VG EcoFuel Oy:n tuotantolaitoksessa Uudessakaupungissa. Tuotannossa käytetty energia on peräisin biokaasulaitoksesta ja kestävyysjärjestelmällämme on ISCC-sertifikaatti. Jätepohjainen tai kierrätetty bioöljy on kaikkein ilmastoystävällisin vaihtoehto merikuljetuksiin, joka tänä päivänä on saatavilla.

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta vähäpäästöisiin EcoVoy Contract-kuljetussopimuksiin. Me sitoudumme hankkimaan, tuottamaan ja käyttämään EcoFuelia vähintään sen määrän, joka vastaa sopimuksen nojalla suoritettujen matkojen kokonaiskulutusta. Toimitamme myös laskelmat tämän sopimustyypin valinnalla saavutetuista kasvihuonekaasuvähennyksistä.

Kysy lisää omalta yhteyshenkilöltäsi Meriauralla, tai laita viestiä chartering@meriaura.fi tai projects@meriaura.fi