Skip to main content

Arvomme

Arvomme ohjaavat toimintaamme ja muodostavat ytimen, jolle strategiamme, missiomme ja visiomme on rakennettu.

Innovatiivisuus

Kyseenalaistamme rohkeasti toimintatapoja ja löydämme uusia keinoja puhtaamman ja tehokkaamman merenkulun rakentamiseksi

Yhteistyö

Vaalimme yhteistyön voimaa osaamisen ja onnistumisten maksimoimiseksi niin organisaation sisällä kuin koko arvoketjussa

Vilpittömyys

Emme toimi selän takana vaan hoidamme asiat rehellisesti, eettisesti ja oikeudenmukaisesti kunnioittaen toisiamme ja sidosryhmiämme

Ahkeruus

Pyrimme sitkeästi ja ratkaisuhakuisesti viemään asiat loppuun samalla uudistaen vanhoja vakiintuneita käytäntöjä ja löytämään tehokkaampia toimintatapoja

Vastuullisuus

Kannamme vastuumme proaktiivisesti toimintamme vaikutuksesta ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Emme tingi turvallisuudesta.

Visiomme on olla ympäristöystävällisen, innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä