Turvallisuus, laatu ja ympäristönsuojelu

Laadunhallintajärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001:2015 mukaisesti

Turvallisuuden ja laadun hallintajärjestelmämme täyttää kansainväliset ja kansalliset vaatimukset ja määräykset. Järjestelmän tavoitteena on taata, että maa- ja meriorganisaatiot toimivat Meriauran johdon asettaman politiikan mukaisella tavalla. Järjestelmä edellyttää turvallisuusajattelun ja meriturvallisuuden varmistamiseen ja ympäristön suojelemiseen liittyvän toiminnan standardoimista kansallisen merenkulkuhallinnon tai sen hyväksymien luokituslaitosten edellyttämällä tavalla.

Yhtiömme turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkana on ylläpitää ja parantaa yhtiön johtamisjärjestelmää sen varmistamiseksi, että:

  • kaikki toimintomme suoritetaan ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja turvallisesti voimassaolevia lakeja, määräyksiä ja sääntöjä noudattaen
  • hoidossamme olevia laivoja käytetään turvallisesti ja niitä ylläpidetään siistissä ja hyvässä kunnossa
  • arvioimme kaikkia hankintojamme tehokkuudelle, luotettavuudelle, turvallisuudelle ja ympäristölle asettamiemme vaatimusten perusteella,
  • olemme luoneet menettelyt riskien arviointiin työturvallisuuden parantamiseksi ja henkilöstön työturvallisuusosaamisen sekä  onnettomuus- ja hätätilannevalmiuksien kehittämiseksi sekä maissa että laivoilla.
  • kehitämme jatkuvasti järjestelmäämme, ammattitaitoamme ja liiketoiminnan osaamistamme yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja viranomaisten kanssa
  • toimimme ennaltaehkäisevästi alkoholi- ja huumeongelmien välttämiseksi
  • seuraamme saavuttamaamme laadun ja turvallisuuden tasoa ja kilpailukykyä vertailuanalyysein, palautetilastoin, talousraportoinnilla sekä sisäisin arvioinnein.