Skip to main content
Lue lisää

Yhtiömme ylin johto on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään turvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmää, jolla varmistetaan että:

  • kaikki toimintomme suoritetaan ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja turvallisesti voimassaolevien lakien, määräyksien ja sääntöjen mukaisesti.
  • kehitämme jatkuvasti järjestelmäämme, ammattitaitoamme ja liiketoiminnan osaamistamme yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja viranomaisten kanssa, asiakastyytyväisyyttä parantaen.
  • arvioimme kaikkia hankintojamme tehokkuudelle, luotettavuudelle, turvallisuudelle ja ympäristölle asettamiemme vaatimusten perusteella.
  • kartoitamme ja vähennämme toiminnan riskejä keskittymällä jatkuviin ennakoiviin toimenpiteisiin työterveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun parantamiseksi, ja henkilöstön työturvallisuusosaamisen sekä onnettomuus- ja hätätilavalmiuksien kehittämiseksi sekä maissa että laivoilla. Toimimme ennaltaehkäisevästi alkoholi- ja huumeongelmien välttämäseksi.
  • seuraamme saavuttamaamme laadun ja turvallisuuden tasoa ja kilpailukykyä vertailuanalyysein, palautetilastoin, talousraportoinnilla sekä sisäisin arvioinnein.