Skip to main content

Meriauran tietosuojakäytäntö

Meriaura Oy käsittelee henkilötietoja Meriauran uutiskirjeen ja alusten positiolistan jakelua varten. Tällaisella tiedolla tarkoitetaan vastaanottajan sähköpostiosoitetta, josta voi käydä ilmi vastaanottajan nimi ja työpaikka. Markkinointia varten kerätyt tiedot kuuluvat Meriauran asiakas- ja markkinointirekisteriin. Uutiskirjeen vastaanottaja voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen sähköpostiviestin sisältämän linkin kautta. Positiolistan vastaanottaja saa sähköpostiosoitteensa poistetuksi listalta lähettämällä sähköpostia rekisterin yhteyshenkilölle osoitteeseen beppe.rosin(at)meriaura.fi.

Meriauran asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Meriaura Oy vastaa, että tietoja käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti ja tietojen turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti. Meriaura Oy on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan voimassaolevaa kansallista ja EU-tason tietosuojalainsäädäntöä.

Lue koko Meriaura Oy:n asiakas- ja markkinointiseloste