In the frontline of developing

sustainable shipping

Meriaura on turkulainen perheomisteinen merikuljetusyritys. Kuljetamme mm. bio- ja kiertotalouden tuotteita, agribulkia, sekä vaativia erikoislasteja Pohjois-Euroopan alueella. Visiomme on olla ympäristöystävällisen, innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä

Kestävä kehitys
Meriaura Groupissa

Meriaura Group on koko historiansa ajan halunnut kehittää kestävämpää merenkulkua ja etsiä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Lue lisää kestävän kehityksen mukaisista hankkeistamme

Laivastomme koostuu moderneista ja monipuolisista kuivalastialuksista sekä uusista erikoislasteille suunnitelluista kansilastialuksista. Kaikki aluksemme operoivat turvallisesti pohjoisen vaativissa sääolosuhteissa.

Tarjoamme kuljetuksia kokonaispalveluina tai yksilöllisinä kuljetuksina asiakkaidemme tarpeiden mukaan, Pohjois-Euroopan erityistarpeet huomioon ottaen.

8.6.2022

Meriauran vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu

12.4.2022 in Ajankohtaista

Meriaura onnistunut tavoitteessa jättää 80% alusten jätevesistä maihin 

Syyskuusta 2021 lähtien olemme osana Zero Waste -ohjelmaamme aktiivisesti seuranneet alustemme jätevesien purkumääriä ja -paikkoja.  Alukset ilmoittavat seurantataulukossa maihin pumpatut jätevedet, ja perustelujen kera ne tapaukset, jolloin jätevesiä on ollut…
Lue lisää
1.3.2022 in Ajankohtaista

Sotatilanteen vaikutukset meriliikenteeseen

Ukrainan ja Venäjän välinen tilanne koskettaa meriliikennettä monella tapaa. Myös Meriauralla on palkkalistoilla ukrainalaista merihenkilöstöä. Haluamme ilmaista kaiken tukemme ja myötätuntomme ukrainalaisille työntekijöillemme, heidän perheilleen ja koko Ukrainan kansalle. Tilanne on…
Lue lisää
25.1.2022 in Ajankohtaista

Ympäristöjärjestelmä sai sertifikaatin

Viime vuonna aloittamamme systemaattinen ympäristöjärjestelmän kehittämistyö valmistui vuoden lopussa, ja järjestelmä sai sertifikaatin tammikuussa 2022. Auditoinnissa todettiin, että kaikki Ekokompassin 10 kriteeriä täyttyvät, organisaatio on sitoutunut tavoitteisiinsa ja ympäristötyö on…
Lue lisää
10.1.2022 in Ajankohtaista

Meriaura Oy:lle valittu hallitus

Meriaura Groupissa toteutettiin vuodenvaihteessa sisäinen rakennejärjestely, jossa VG-Shippingin varustamo- ja miehitysliiketoiminta, sekä Aura Mare Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon liiketoiminta keskitettiin Meriaura Oy:lle.  Uudelleenjärjestelyn yhteydessä Meriaura Oy:n uudeksi hallitukseksi valittiin VG-Shippingin…
Lue lisää

Shipping with care

Meriauran rahtaamien kuivalastialusten kuljetussuorite on lähes kolme miljoona tonnia vuodessa. Alukset liikennöivät sopimus- ja hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yrityksen toiminnan keskeisinä arvoina ovat asiakaslähtöisyys, hyvä ja laadukas palvelu sekä innovatiivisuus. Visiomme on olla ympäristöystävällisen, innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä.

Tutustu yritykseemme
Kirjoituksia mereltä

Tutustu blogiimme

Blogi
25.3.2022

Business as UnUsual

Maaliskuun blogikirjoituksemme oli tarkoitus käsitellä jotain aivan muuta kuin sotaa. Se on kuitenkin kuukaudessa muuttanut maailmaamme enemmän kuin reilut kaksi vuotta kestänyt pandemia, jonka luulimme jo muuttaneen enemmän kuin tarpeeksi.…
Blogi
18.3.2022

Luotsauslakiin esitettävät muutokset vaarantavat meriturvallisuutta ja Suomen huoltovarmuutta

Rauhallinen elo Euroopassa on ohi ja vaikka sota Ukrainassa päättyisikin pian, tilanne ja suhteet itänaapuriimme eivät tule palaamaan entiselleen vuosiin, jopa vuosikymmeniin. Muuttunut tilanne on herättänyt Suomessa kiivaan keskustelun turvallisuudestamme…
Blogi
7.2.2022

Tavoitteellista ja mitattavaa ympäristötyötä

Keväällä 2021 totesimme, että ympäristötyömme kaipasi tehostusta. Kattavammalle raportoinnille ja avoimelle viestinnälle oli myös nähtävissä kasvava tarve, joten teimme kaksi isoa päätöstä; laadimme vuosittain julkaistavan vastuullisuusraportin sekä ulkoisesti auditoitavan ympäristöohjelman.…