https://www.youtube.com/watch?v=0OXFo5kTgpE

Palvelut

Olemme erikoistuneet teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin sekä vaativiin projektikuljetuksiin ja offshoreoperaatioihin. Tarjoamme myös laivanhoitopalveluita, sekä varastointi- ja satamapalveluita.

Kuivalastien merirahdit

Merkittävä osa toimintaamme on teollisuuden ja tukkukaupan irtolastien ja kappaletavaroiden merikuljetus, niin sopimusliikenteenä kuin yksittäisinä laivauksinakin. Rahtaamiemme kuivalastialusten kuljetussuorite on lähes 3 miljoonaa tonnia vuodessa. Alukset liikennöivät Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Liikenteemme päätuoteryhmät ovat:

 • agribulk (vilja, lannoitteet, rehuraaka-aineet)
 • biopolttoaineet
 • kierrätysmateriaalit
 • mineraalit
 • metsäteollisuuden tuotteet ja puuraaka-aine
 • projektilastit ja kappaletavara

Meillä on pitkiä kumppaanussuhteita jotka perustuvat asiakkaan liiketoiminnan tuntemukseen ja yksilölliseen palveluun. Sopimusliikennettä täydennämme ns. spot-markkinoilta, jotta reitit ja kuljetustehokkuus olisi optimaalista. Tarjoamme kaikilla asiakkaillemme hiilijalanjälkiraportin merikuljetuksesta. Digitaalisilla ohjauskeinoilla  operaattorimme monitoroivat reaaliaikaisesti laivojen matkojen edistymistä merellä, ja operaatioita satamassa. Optimaalinen kuljetustehokkuus on taloudellista mutta samalla myös ympäristöystävällistä.

"Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin, jotka perustuvat asiakkaan liiketoiminnan tuntemukseen, sekä yksilölliseen palveluun." Riinu Walls, Sales Director

”Suunnittelemiemme kansilastialusten Merin ja Auran konseptia on kopioitu ympäri maailman, mutta teknisesti meidän laivamme ovat edelleen ylivertaisia muuhun markkinatarjontaan nähden.” Jessica Saari, Sales Director, projectsDirector, projects

Projektilogistiikka

Tarjoamme merikuljetuksia sekä ovelta ovelle -palvelupaketteja vaativille projektilasteille. Räätälöimme juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden sisältäen maakuljetuksen, merikuljetuksen, tavarankäsittelyn lastaus- ja purkusatamissa, varastoinnin ja jatkokuljetuksen määränpäähän – koko kuljetusketjun tai vain haluamanne osat siitä. Toimitusketju on hyvin hallittu ja sovitettu tarpeisiinne. Kuljetusketjun keskitetyllä hallinnalla varmistetaan toimituksen kustannustehokkuus ja oikea-aikainen saapuminen loppuasiakkaalle.

 

Meriauralla on tukeva jalansija Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueen tuulivoimaprojektien kuljetusten suorittajana. Meriaura on menestyksekkäästi toteuttanut lukuisia vaihteistojen, lapojen, runkojen sekä muiden tuulivoimaloiden komponenttien kuljetuksia joko suoraan tai välillisesti niin maa- kuin merituulipuistoille. Monitoimialuksemme Meri ja Aura ovat osallistuneet vaativiin merituulipuistojen asennushankkeisiin kuljettamalla voimaloiden perustuksia mm. Sheriham Shoa, Walney, Northwester 2 ja Moray East merituulipuistoihin.

Kansilastialusten DP-valmius, yhdistettynä laajaan kansipinta-alaan ja erinomaiseen teknillis-operatiiviseen suorituskykyyn tarjoaa mahdollisuuksia kaluston hyödyntämiseksi erilaisten projektien koko elinkaarelle, rakennusvaiheesta huoltoon ja aina purkuun asti.

Meriaura Heavy Cargo Transport 2021 brochure

Laivanhoito

Tarjoamme täyden palvelun laivanhoitoa, sisältäen miehityksen, teknisen hoidon sekä turvallisuusasiat.

 • Miehitys- ja rekrytointipalvelut
 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmien luominen ja ylläpitäminen
 • Tekniset palvelut
  • Tekninen hoito aluksille
  • Telakoinnit
  • Projektinhallinta
  • Uudisrakennusvalvonta
 • Osto- ja jakelupalvelut
 • Rahoituspalvelut
 • Konsultointi

Tuotamme tällä hetkellä varustamopalveluja Meriaura Groupin rahtialuksille, merentutkimusalus Arandalle  ja ruoppausaluksille. VG-Shipping työllistää noin 150 merimiestä ja -naista. Lisätietoa miehittämistämme aluksista löydät täältä.

"Meillä on yli 20 vuoden vankka kokemus miehityksestä, turvallisuusjärjestelmistä sekä teknisistä palveluista."
Ville Koskinen, Managing Director, VG-Shipping

Lastinkäsittely-, varastointi- ja satamapalvelut

Meriaura Groupiin kuuluu kaksi kehittyvää lastinkäsittely- ja varastoaluetta Raaseporin Skogbyssä, sekä Naantalin Luonnonmaalla. Tarjoamme materiaalinkäsittely- ja varastointipalveluita ja kenttätilaa, mm. bio- ja kiertotalouden tarpeisiin. Tällä hetkellä käsittelemme mm. kipsiä ja maatalous- ja biomassamateriaaleja.

Tarjoamme myös laituritilaa ja teknisiä tukipalveluita esim. kelluvan kaluston erilaisiin tarpeisiin ja alusten makuuttamiseen.

Ota yhteyttä ja pyydä hinnasto tai tarjous!
VG Port Oy
Operations Director Jani Urponen
jani.urponen@meriaura.fi puh. 040 134 0500

Agenttipalvelut:  Ninni Lehtonen agency@meriaura.fi

 

Laivanselvitys

Hoidamme ammattitaidoilla ja joustavasti laivan tarvitsemat palvelut kuten miehistönvaihdot, aluksen polttoainetoimitukset ja ruokahuollon. Huolehdimme tarvittavasta yhteydenpidosta, dokumentaatiosta ja viranomaisilmoituksista.

Tarjoamme palveluja erityisesti Turun, Naantalin, Rauman, Paraisten, Kaskisten, Kantvikin ja Kemiön satamissa, mutta teemme laivanselvityksiä sopimusasiakkaillemme koko Suomessa.