Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=0OXFo5kTgpE
Lue lisää

Kuljetamme teollisuuden ja tukkukaupan irtolasteja ja kappaletavaroita niin sopimusliikenteenä kuin yksittäisinä laivauksinakin. Rahtaamiemme kuivalastialusten kuljetussuorite on lähes 3 miljoonaa tonnia vuodessa. Alukset liikennöivät Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Liikenteemme päätuoteryhmät ovat:

 • agribulk (vilja, lannoitteet, rehuraaka-aineet)
 • biopolttoaineet
 • kierrätysmateriaalit
 • mineraalit
 • metsäteollisuuden tuotteet ja puuraaka-aine
 • projektilastit ja kappaletavara

Meillä on pitkiä kumppaanussuhteita jotka perustuvat asiakkaan liiketoiminnan tuntemukseen ja yksilölliseen palveluun. Sopimusliikennettä täydennämme ns. spot-markkinoilta, jotta reitit ja kuljetustehokkuus olisi optimaalista. Tarjoamme kaikilla asiakkaillemme hiilijalanjälkiraportin merikuljetuksesta. Digitaalisilla ohjauskeinoilla  operaattorimme monitoroivat reaaliaikaisesti laivojen matkojen edistymistä merellä, ja operaatioita satamassa. Optimaalinen kuljetustehokkuus on taloudellista mutta samalla myös ympäristöystävällistä.

Tarjoamme merikuljetuksia vaativille projektilasteille. Räätälöimme juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden sisältäen maakuljetuksen, merikuljetuksen, tavarankäsittelyn lastaus- ja purkusatamissa, varastoinnin ja jatkokuljetuksen määränpäähän – koko kuljetusketjun tai vain haluamanne osat siitä. Toimitusketju on hyvin hallittu ja sovitettu tarpeisiinne. Kuljetusketjun keskitetyllä hallinnalla varmistetaan toimituksen kustannustehokkuus ja oikea-aikainen saapuminen loppuasiakkaalle.

Meriauralla on tukeva jalansija Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueen tuulivoimaprojektien kuljetusten suorittajana. Meriaura on menestyksekkäästi toteuttanut lukuisia vaihteistojen, lapojen, runkojen sekä muiden tuulivoimaloiden komponenttien kuljetuksia joko suoraan tai välillisesti niin maa- kuin merituulipuistoille. Monitoimialuksemme Meri ja Aura ovat osallistuneet vaativiin merituulipuistojen asennushankkeisiin kuljettamalla voimaloiden perustuksia mm. Sheringham Shoal, Walney, Northwester 2 ja Moray East merituulipuistoihin.

Kansilastialusten DP-valmius, yhdistettynä laajaan kansipinta-alaan ja erinomaiseen teknillis-operatiiviseen suorituskykyyn tarjoaa mahdollisuuksia kaluston hyödyntämiseksi erilaisten projektien koko elinkaarelle, rakennusvaiheesta huoltoon ja aina purkuun asti.

Tarjoamme täyden palvelun laivanhoitoa, sisältäen miehityksen, teknisen hoidon sekä turvallisuusasiat.

 • Miehitys- ja rekrytointipalvelut
 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmien luominen ja ylläpitäminen
 • Tekniset palvelut
  • Tekninen hoito aluksille
  • Telakoinnit
  • Projektinhallinta
  • Uudisrakennusvalvonta
 • Osto- ja jakelupalvelut
 • Rahoituspalvelut
 • Konsultointi

Työllistämme noin 150 merimiestä ja -naista. Lisätietoa miehittämistämme aluksista löydät täältä.

Meriaura tarjoaa yhteistyöverkostonsa kautta lastinkäsittely- ja varastopalveluita Raaseporin Skogbyssä, sekä Naantalin Luonnonmaalla. Tarjoamme materiaalinkäsittely- ja varastointipalveluita ja kenttätilaa, mm. bio- ja kiertotalouden tarpeisiin. Tällä hetkellä käsittelemme mm. kipsiä ja maatalous- ja biomassamateriaaleja.

Tarjoamme myös laituritilaa ja teknisiä tukipalveluita esim. kelluvan kaluston erilaisiin tarpeisiin ja alusten makuuttamiseen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
VG Port Oy
Operations Director Jani Urponen
jani.urponen@meriaura.fi puh. 040 134 0500

Agenttipalvelut:  Ninni Lehtonen agency@meriaura.fi

 

Hoidamme ammattitaidoilla ja joustavasti laivan tarvitsemat palvelut kuten miehistönvaihdot, aluksen polttoainetoimitukset ja ruokahuollon. Huolehdimme tarvittavasta yhteydenpidosta, dokumentaatiosta ja viranomaisilmoituksista.

Tarjoamme palveluja erityisesti Turun, Naantalin, Rauman, Paraisten, Kaskisten, Kantvikin ja Kemiön satamissa, mutta teemme laivanselvityksiä sopimusasiakkaillemme koko Suomessa.