Kipsin levitys

Meriaura kuljettaa ja levittää kipsin Varsinais-Suomen valuma-alueen pelloille. Kipsin peltolevityksellä suojellaan saaristomerta ja pyritään vähentämään kiintoaineksen ja fosforin valumista Itämereen. Hanke on osa ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Meriaura voitti keväällä 2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailun, ja valittiin KIPSI-hankkeen palveluntuottajaksi. Meriaura vastaa KIPSI-hankkeen koko toimitusketjusta, joka sisältää kipsin hankinnan, kuljetukset ja levityksen viljelijöiden pelloille saakka.

Kipsi tuodaan pääasiassa kesäkauden aikana vesitse Naantaliin, josta kipsi jatkokuljetetaan ja levitetään viljelijöiden pelloille. Levityksestä ja maantiekuljetuksista vastaa alihankintaverkosto. Ensimmäisiä levityksiä  tehdään jo heinä-elokuussa, ja niitä jatketaan sään salliessa lokakuulle asti.

KIPSI-Hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 – 85 000 hehtaarille vuosien 2020 – 2022 aikana, mikä vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta merkittävästi.

 

Neuvontaa viljelijöille kipsinlevityksestä antaa Proagria

Linkit ympäristöhallinnon sivuille:

Usein kysytyt kysymykset kipsin levityksestä

Yhteystiedot Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 

ELY-keskuksen ohje kipsikäsittelyn soveltuvuudesta peltolohkolle

 

Lisätietoja antaa Meriauran kipsin levityksen projektikoordinaattori Jyrki Heino puh. 040 615 2003   jyrki.heino(at)meriaura.fi tai kipsi(at)meriaura.fi

Kipsin levityksen päivystysnumero 040 592 0771