Skip to main content

Kipsin levitys

Meriaura kuljettaa ja levittää kipsin Varsinais-Suomen valuma-alueen pelloille. Kipsin peltolevityksellä suojellaan Saaristomerta ja pyritään vähentämään kiintoaineksen ja fosforin valumista Itämereen. Hanke on osa ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Ajankohtaista

Kun kipsaustukipäätöksen saaneita peltoja syksyn sadonkorjuun myötä vapautuu kipsattavaksi, niistä voi ilmoittaa Jyrki Heinolle Meriauraan (0406152003, etunimi.sukunimi@meriaura.fi) tai alla kerrotuille levitysurakoitsijoille.

Syksyn 2023 levitysurakoitsijat ja -alueet:

Salon seutu, ml. Paimio, Sauvo ja Kemiönsaari sekä Länsi-Uusimaa:
PJM Service, Pyry Mäkelä 0400979006

Auranmaan alue ja Vakka-Suomi:
Koko alueen koordinointi Pöytyän Maanparannus, Turkka Salmi 0400823140,
levitys Auranmaalla Aku Kuusela 0400114470,
levitys Vakka-Suomessa Jussi Toivonen 0414455600,
kuljetukset Juha Marttila 0458606775

Paraisten Saaristo:
Urakoitsija Kuljetus Fredriksson, Tomi Fredriksson 0400699053

 

Meriaura voitti keväällä 2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailun ja valittiin KIPSI-hankkeen palveluntuottajaksi Saaristomeren valuma-alueella. Meriaura ostaa kipsin, organisoi sen kuljetukset, varastoinnin ja levityksen kipsaustukipäätösten mukaisille peltolohkoille.

Kipsin lähtöpaikkana on Yaran fosforihappotuotannon sivutuotteena syntynyt kipsivuori Siilinjärvellä. Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee kipsaustukipäätökset pellon haltijoiden hakemusten pohjalta. Meriaura jakaa ELY-keskukselta saadun lohkoaineiston maantieteellisellä jaolla urakoitsijoilleen, jotka sopivat kipsin tuomisesta ja levityksestä viljelijöiden kanssa.

Levityskausilla 2020–2021 kipsiä siirrettiin Varsinais-Suomeen pääosin laivakuljetuksin. Venäjän hyökkäyssodan (2022–) aiheuttaman Saimaan kanavan sulkeutumisen jälkeen kaikki kipsin siirtokuljetukset on tehty autoilla.

Vuosien 2020–2022 aikana on Meriauran alihankkijoiden toimesta kipsattu yli 22 000 peltohehtaaria ja kipsiä tähän on käytetty lähes 90 000 tonnia. Vesiensuojelun tehostamisohjelman alkuperäisenä tavoitteena oli 50 000–85 000 peltohehtaarin käsittely Saaristomeren valuma-alueella. Kolmen vuoden aikana saatiin viljelijöiltä kipsaustukihakemuksia ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämiä tukipäätöksiä 25 000 hehtaarille eli noin puolelle aiemmin kerrotusta minimitavoitteesta. Meriauran vastuulle annettua Saaristomeren valuma-alueen kattavaa levitysaluetta laajennettiin Länsi-Uudellemaalle kaudelle 2022. KIPSI-hanketta laajennettiin koko Suomen rannikolle 2022.

Koko rannikolle laajennetun hankkeen tavoitteena on vuosina 2020–2024 levittää kipsiä 100 000 hehtaarille. Kipsi vähentää mereen päätyvän fosforin, hiilen ja muun kiintoaineksen määrää, mutta ei kuitenkaan vähennä muiden vesiensuojelutoimien tarvetta – vaan antaa lisää aikaa peltojen korkeiden fosforipitoisuuksien alentamiseen ja hyödyntämiseen kasvinviljelyn avulla. Nykytiedon mukaan paras hyöty kipsistä saadaan savipelloilla.

Neuvontaa viljelijöille kipsinlevityksestä antaa Proagria

Linkit KIPSI-hankkeen sivuille:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen KIPSI-hanke 

Usein kysytyt kysymykset kipsin levityksestä

ELY-keskuksen ohje kipsikäsittelyn soveltuvuudesta peltolohkolle

 

Lisätietoja antaa Meriauran kipsin levityksen projektikoordinaattori Jyrki Heino puh. 040 615 2003   jyrki.heino(at)meriaura.fi tai kipsi(at)meriaura.fi

Kipsin levityksen päivystysnumero 040 592 0771