https://www.youtube.com/watch?v=adwaWjQ5tlU

Meriaura Groupin yritykset

”Ympäristöystävällisen, innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä.”

Meriaura Group on turkulainen yritysryhmä, joka tuottaa kuljetuspalveluita eurooppalaiselle teollisuudelle ja Suomen meriklusterille. Visiomme on olla ympäristöystävällisen, innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä.

Yritysryhmään kuuluvat:

Meriaura Oy on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin sekä vaativiin erikoislastien kuljetuksiin. Meriauran rahtaamien kuivalastialusten kuljetussuorite on lähes kolme miljoona tonnia vuodessa. Alukset liikennöivät sopimus- ja hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yrityksen toiminnan keskeisinä arvoina ovat asiakaslähtöisyys, hyvä ja laadukas palvelu sekä innovatiivisuus.

VG-Shipping Oy on varustamo ja laivanhoitoyhtiö, joka tarjoaa täyden palvelun laivanhoitoa, sisältäen miehityksen, teknisen hoidon sekä turvallisuusasiat. VG-Shipping on Meriaura Oy:n emoyhtiö.

Aura Mare Oy, joka on bio- ja kiertotalouteen erikoistunut sijoitusyhtiö, sekä tuottaa hallintopalveluita muulle yritysryhmälle. Aura Maren tytäryhtiöitä ovat mm. VG-EcoFuel Oy, Sybimar Oy, Biolinja Oy ja Naantalissa toimiva VG Port Oy.

VG-Trans Oy tarjoaa maalogistiikka- ja kuljetuspalveluita

Meriaura Group -esite