Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=adwaWjQ5tlU

Meriaurasta tuli osa listattua konsernia, kun se yhdistyi Savosolar Oyj:n kanssa 30.11.2022. Savosolar Oyj muutti nimensä Meriaura Group Oyj:ksi 1.6.2023. Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: merilogistiikka ja uusiutuva energia.

Meriaura Energy Oy (ent. Savosolar) on isojen, teollisen kokoluokan aurinkolämpöjärjestelmien johtava toimittaja, joka on vuodesta 2015 lähtien listattu Nasdaq First North Growth Marketissa Helsingissä ja Tukholmassa. Meriaura Energyn kansainvälisellä tiimillä on maailmanluokan kokemus- ja osaamistausta aurinkolämpöjärjestelmistä, kaukolämmöstä ja tyhjiöpinnoitusmenetelmistä. Meriaura Energyn konttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Mikkelissä, ja sillä on tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa. Yhtiön päämarkkina-alue on Manner-Eurooppa. Lue lisää

Meriaura Oy on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin sekä vaativiin erikoislastien kuljetuksiin. Meriauran rahtaamien kuivalastialusten kuljetussuorite on lähes kolme miljoona tonnia vuodessa. Alukset liikennöivät sopimus- ja hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. Visiomme on olla ympäristöystävällisen, innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä.

Meriauran tytäryritys VG-EcoFuel Oy valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä. Polttoaineiden raaka-aineet ovat 100-prosenttisesti kierrätettyjä tai jätepohjaisia, ja siksi niistä tuotettujen biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästövaikutus on jopa 97,7% pienempi fossiilisiin öljyihin ja polttoaineisiin verrattuna. VG-EcoFuel on Meriauran 100-prosenttinen tytäryhtiö. Lue lisää VG-EcoFuelista

Muita Meriauraa lähellä toimivia yrityksiä ovat bio- ja kiertotalouteen erikoistunut sijoitusyhtiö Aura Mare Oy, sekä sen tytäryritykset Biolinja Oy Uusikaupunki ja satamapalveluita Naantalissa tuottava VG Port Oy.  Aura Maren pääomistaja on Jussi Mälkiä.

Meriaura Group Oyj:n pääomistaja on Meriaura Invest Oy

Meriaura Invest Oy (ent. VG-Shipping Oy) on Meriaura Group-konsernin pääomistaja n. 61 prosentin omistusosuudella. Meriaura Investin omistus jakautuu:

Jussi Mälkiä noin 52 %

Aura Mare Oy noin 33 %, jonka omistaa Jussi Mälkiä noin 90 prosentin osuudella

Riinu Walls noin 10 %

Muut henkilöomistajat noin 5 %

Meriaura Invest Oy on sijoitusyhtiö, joka tarjoaa Meriauralle ja muille yhtiöille myös konsultointia merenkulkuun ja uusiutuvaan energiaan liittyen. Tämän lisäksi Meriaura Investillä ei ole muuta liiketoimintaa.