Skip to main content

Syyskuusta 2021 lähtien olemme osana Zero Waste -ohjelmaamme aktiivisesti seuranneet alustemme jätevesien purkumääriä ja -paikkoja.  Alukset ilmoittavat seurantataulukossa maihin pumpatut jätevedet, ja perustelujen kera ne tapaukset, jolloin jätevesiä on ollut välttämätöntä purkaa mereen. Tällaisia poikkeuksia voivat olla esim. puutteelliset tai ylihinnoitellut vastaanottomahdollisuudet ulkomailla tai tankin täyttyminen pitkän merimatkan aikana. Aluksemme purkavat jätevesiä useimmiten Suomen satamiin, joissa kustannus sisältyy valmiiksi satamamaksuihin, ja vastaanottolaitteet ja jätteiden käsittely ovat asianmukaisia.

Laivoilta puretaan jätevesiä keskimäärin pari kertaa kuukaudessa, yleensä reilut kymmenen kuutiota kerrallaan. Mahdollisuudet jätevesien maihin saattamiseen vaihtelevat aluskohtaisesti. Osa aluksista on pystynyt jättämään maihin jopa 100 % jätevesistään. Olemme asettaneet tavoitteeksi saada toimitettua 80 % koko laivaston jätevesistä maihin. Kuuden kuukauden aktiivisen seurantajakson jälkeen tavoite vaikuttaa realistiselta ja näyttää onnistuneen. Kiitokset koko laivahenkilökunnalle, erityisesti konepäälliköille, jotka ovat olleet aktiivisia projektissa.

 

Lue lisää Zero Waste-ohjelmastamme