Skip to main content

Haku peltojen kipsikäsittelylle on avautunut Varsinais-Suomen viljelijöille. Tämän vuoden hakuaika on auki juhannusaattoon 25.6.2021 saakka. Meriaura aloittaa kipsin laivakuljetukset Saimaalta Varsinais-Suomeen näillä näkymin kesäkuussa.

Vaikka pääpaino kipsinlevityksessä on syksyllä sadonkorjuun jälkeen, voidaan kipsiä levittää myös keväällä. ”Meriauralle jäi kipsiä varastoon reilun laivalastillisen verran viime kaudelta”, kertoo Meriauran kipsihankkeen projektikoordinaattori Jyrki Heino. Kipsiä on levitetty huhtikuussa peltolohkoille mm. Taivassalossa. Tänä keväänä kipsatuille pelloille tukipäätökset oli haettu viime vuonna ja lohkot jäivät syksyllä käsittelemättä. Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee päätöksiä sitä mukaa kun hakemuksia tulee. Aikaikkuna keväiselle kipsin levitykselle on kuitenkin lyhyt, ja se sopii erityisesti myöhään kylvettäville kasveille.

”Jos pellon kipsikäsittely on toiveissa vielä tänä keväänä, kannattaa tehdä kipsaustukihakemus, mutta olla myös yhteydessä meihin Meriaurassa, niin voimme kysellä päätösten perään ja huomioida kipsaustarpeet suunnittelussa. Kipsiä saadaan tilalle nopeallakin aikataululla”, lupaa Jyrki Heino.

Keväistä kipsinlevitystä Taivassalossa.

Pellot näyttäisivät kuivuneen tänä keväänä varsin aikaisin ja muokkaustyöt on jo paikoin aloitettu. Kipsin vaikutusta itävyyteen tutkittiin viime vuonna Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksessa. Tutkimuksen mukaan  kipsin kevätlevitykselle ei löydetty kauran tai sokerijuurikkaan kasvua haittaavia tekijöitä. Mahdollinen kevätlevitys saattaa kuitenkin viivästyttää kasvien kylvöä, sillä pellolla kipsinlevitystä ei suositella tehtäväksi, ellei pelto kanna kunnolla levityskalustoa.

Viljelijät voivat täyttää kipsihakemuksen tai tulostaa hakulomakkeen osoitteessa www.kipsinlevitys.fi. Kipsi ja sen levitys on viljelijälle maksutonta ja verovapaata.

 

Lisätietoja; Jyrki Heino
jyrki.heino@meriaura.fi.  puh. 040 615 2003

 

KIPSI-hanke on osa Ympäristöministeriön käynnistämää Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa
2019–2025, jonka tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Hankkeen tavoitteena on levittää kipsiä vähintään 50 000 hehtaarille vuosina 2020-2022. Viime syksynä sitä levitettiin noin 9 000 hehtaarille. Tämän vuoden tavoite on tuplata viime vuoden hehtaarit. KIPSI-hanketta vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus, ja käytännön toteutuksen, eli kipsin hankinnan, kuljetuksen ja peltolevityksen järjestää Meriaura Oy.

Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota ja sitä kautta fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta. Kipsi-hankkeen tavoitteena on vähentää merkittävästi Saaristomeren valuma- alueelta tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta. Saaristomeri on Suomen merialueista ainoa, jolla maalta tuleva kuormitus ei ole vähentynyt. Se on myös ainoa HELCOMin, Itämeren suojelukomission, listalla Suomessa oleva hotspot.