Kipsin levitys

Meriaura kuljettaa ja levittää kipsin Varsinais-Suomen valuma-alueen pelloille. Kipsin peltolevityksellä suojellaan saaristomerta ja pyritään vähentämään kiintoaineksen ja fosforin valumista Itämereen. Hanke on osa ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Meriaura on valittu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttaman KIPSI-hankkeen hankinnan, kuljetukset ja levityksen palveluntuottajaksi. KIPSI-hankkeen tavoitteena on käsitellä 50.000 – 85.000 peltohehtaaria, mikä tarkoittaa 200.000-340.000 tonnia kipsiä.

Vuoden 2020 haussa kipsikäsittelyä haettiin yli 10 000 hehtaarille noin 400 viljelijän toimesta. Viljelijöiden aktiivisuus tarkoittaa sitä, että kipsiä tuodaan Siilinjärveltä noin 42 000 tonnia.

Kipsin laivaukset Siilinjärveltä Saimaalta alkavat viikolla 29. Valtaosa kipsistä tuodaan Naantaliin, josta kipsi jatkokuljetetaan ja levitetään viljelijöiden pelloille. Tavoitteena on, että ensimmäisiä levityksiä päästäisiin aloittamaan heinä-elokuun vaihteessa ja niitä jatketaan sään salliessa lokakuulle asti.

Ensi vuoden haku viljelijöille aukeaa keväällä 2021. Pellon kipsikäsittely on viljelijälle maksuton.

Linkit ympäristöhallinnon sivuille:

Usein kysytyt kysymykset kipsin levityksestä

Yhteystiedot Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa 

ELY-keskuksen ohje kipsikäsittelyn soveltuvuudesta peltolohkolle

 

Lisätietoja antaa Meriauran kipsin levityksen projektikoordinaattori Jyrki Heino puh. 040 615 2003   jyrki.heino(at)meriaura.fi

Kipsin levityksen päivystysnumero 040 592 0771