Skip to main content

Kipsin levitys on käynnistynyt. Tukipäätöksen saaneita kipsattavia lohkoja voi ilmoittaa Jyrki Heinolle Meriauraan (0406152003, etunimi.sukunimi@meriaura.fi). Uusille lohkoille verkkohaku on auki osoitteessa kipsinlevitys.fi

Meriaura voitti keväällä 2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailun ja valittiin KIPSI-hankkeen palveluntuottajaksi Saaristomeren valuma-alueella. Meriaura ostaa kipsin, organisoi sen kuljetukset, varastoinnin ja levityksen kipsaustukipäätösten mukaisille peltolohkoille.

Kipsin lähtöpaikkana on Yaran fosforihappotuotannon sivutuotteena syntynyt kipsivuori Siilinjärvellä. Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee kipsaustukipäätökset pellon haltijoiden hakemusten pohjalta. Meriaura jakaa ELY-keskukselta saadun lohkoaineiston maantieteellisellä jaolla urakoitsijoilleen, jotka sopivat kipsin tuomisesta ja levityksestä viljelijöiden kanssa.

Levityskausilla 2020–2021 kipsiä siirrettiin Varsinais-Suomeen pääosin laivakuljetuksin. Venäjän hyökkäyssodan (2022–) aiheuttaman Saimaan kanavan sulkeutumisen jälkeen kaikki kipsin siirtokuljetukset on tehty autoilla.

Neljän levityskauden (2020–2023) aikana on Meriauran alihankkijoiden toimesta kipsattu noin 25 000 peltohehtaaria, ja kipsiä tähän on käytetty noin 100 000 tonnia. Vesiensuojelun tehostamisohjelman alkuperäisenä tavoitteena oli 50 000–85 000 peltohehtaarin kipsikäsittely Saaristomeren valuma-alueella. Potentiaalista kipsattavaa alaa on näin ollen vielä runsaasti jäljellä.

Koko rannikolle laajennetun hankkeen tavoitteena on vuosina 2020–2024 levittää kipsiä 100 000 hehtaarille. Kipsi vähentää mereen päätyvän fosforin, hiilen ja muun kiintoaineksen määrää, mutta ei kuitenkaan vähennä muiden vesiensuojelutoimien tarvetta – vaan antaa lisää aikaa peltojen korkeiden fosforipitoisuuksien alentamiseen ja hyödyntämiseen kasvinviljelyn avulla. Nykytiedon mukaan paras hyöty kipsistä saadaan savipelloilla.

Neuvontaa viljelijöille kipsinlevityksestä antaa Proagria

Linkit KIPSI-hankkeen sivuille:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen KIPSI-hanke 

Usein kysytyt kysymykset kipsin levityksestä

ELY-keskuksen ohje kipsikäsittelyn soveltuvuudesta peltolohkolle

 

Lisätietoja antaa Meriauran kipsin levityksen projektikoordinaattori Jyrki Heino puh. 040 615 2003   etunimi.sukunimi(at)meriaura.fi tai kipsi(at)meriaura.fi

Kipsin levityksen päivystysnumero 040 592 0771