Skip to main content

Itämeripäivää vietetään tänä vuonna 26. elokuuta. Meriaura Group juhlistaa sitä liittymällä Itämerihaasteen verkostoon tekemällä Itämerisitoumuksen. Itämerihaasteen sitoumuksessa 2019-2023 on viisi kohtaa, joille Meriaura Group on laatinut oman Itämeri-toimenpideohjelmansa:

 1. Kirkkaat rannikkovedet
  Zero waste-ohjelmallamme tehostamme alusten jätevesipolitiikkaa. Laadimme kattavan ohjeistuksen ja seurantajärjestelmän, jonka tavoitteena on minimoida mereen päätyvien jätevesien ja ruokajätteen määrä.
 1. Hyvinvoiva meriluonto
  Pyrimme kaiken alusperäisen jätteen määrän vähentämiseen jo sen alkulähteillä, prosessien tehostamiseen aluksilla, materiaalien uusiokäytön lisäämiseen ja parempaan kierrätykseen.
 1. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
  Lisäämme aluksissamme kierrätysraaka-aineesta valmistetun biopolttoaineen käyttöä. Kehitämme aluskantaamme kohti hiilineutraalia vesiliikennettä. Ilmastonmuutosta hillitsemällä voimme vaikuttaa myös Itämeren tilaan.
 1. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
  Pyrimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa vaikuttamaan siihen, että satamien alusperäisen jätteen vastaanottojärjestelmät kehittyvät ja monipuolistuvat.
 1. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
  Tiedotamme aktiivisesti toimistamme ympäristön hyväksi. Pyrimme vaikuttamaan henkilöstömme asenteisiin mm. ilmasto- ja Itämeriystävällisemmän ruokailun ja ruokahävikin vähentämisen puolesta


Itämerihaaste on verkostoaloite, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä. Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo 315 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista.

Lisätietoa Itämerihaasteesta:
http://www.itamerihaaste.net

Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Tarkoituksena on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta.

Lisätietoa Itämeripäivästä:
https://itameripaiva.fi