Skip to main content

Meriaura ja VG-Shipping yhdistyvät saman brändin alle. Käytämme jatkossa markkinoinnissa ja viestinnässä Meriaura ja Meriaura Group nimeä, vaikka juridisesti VG-Shipping ja Meriaura säilyvätkin omina yhtiönään. Muutoksella tavoittelemme entistä yhtenäisempää Meriaura Groupia, joka työskentelee samojen yhteisen tavoitteiden eteen, joita ovat asiakkaidemme paras mahdollinen palvelu sekä menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Haluamme kehittää tonnistoamme vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, sekä asiakkaidemme tarpeisiin.

Uusi brändi-identiteetti kuvastaa Meriaura Groupin visiota olla ympäristöystävällisen, innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä. Toimimme ulospäin yhtenä organisaationa, minkä vuoksi olemme tehneet joitain muutoksia organisaatiorakenteeseen ja tarkennuksia yksittäisiin toimenkuviin. Muutoksilla haluamme vahvistaa asiakasnäkökulmaa sekä Meriaura Groupin kaupallisia toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Uudistus kattaa yhtenäisen logon ja visuaalisen ilmeen. Jatkossa molemmat yhtiöt ovat meriaura.fi -internetsivuston alla. Myös eri some-kanavissa olemme jatkossa nimellä Meriaura Group.

Myös sähköpostiosoitteemme ovat jatkossa koko organisaatiolla meriaura.fi-loppuisia.