Turvallisuus, laatu ja ympäristönsuojelu

Laadunhallintajärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001:2015 mukaisesti

Turvallisuuden ja laadun hallintajärjestelmämme täyttää kansainväliset ja kansalliset vaatimukset ja määräykset. Järjestelmän tavoitteena on taata, että maa- ja meriorganisaatiot toimivat Meriaura Groupin johdon asettaman politiikan mukaisella tavalla. Järjestelmä edellyttää turvallisuusajattelun ja meriturvallisuuden varmistamiseen ja ympäristön suojelemiseen liittyvän toiminnan standardoimista kansallisen merenkulkuhallinnon tai sen hyväksymien luokituslaitosten edellyttämällä tavalla.

Yhtiömme turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkana on ylläpitää ja parantaa yhtiön johtamisjärjestelmää sen varmistamiseksi, että:

  • kaikki toimintomme suoritetaan ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja turvallisesti voimassaolevia lakeja, määräyksiä ja sääntöjä noudattaen
  • hoidossamme olevia laivoja käytetään turvallisesti ja niitä ylläpidetään siistissä ja hyvässä kunnossa
  • arvioimme kaikkia hankintojamme tehokkuudelle, luotettavuudelle, turvallisuudelle ja ympäristölle asettamiemme vaatimusten perusteella,
  • olemme luoneet menettelyt riskien arviointiin työturvallisuuden parantamiseksi ja henkilöstön työturvallisuusosaamisen sekä  onnettomuus- ja hätätilannevalmiuksien kehittämiseksi sekä maissa että laivoilla.
  • kehitämme jatkuvasti järjestelmäämme, ammattitaitoamme ja liiketoiminnan osaamistamme yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja viranomaisten kanssa
  • toimimme ennaltaehkäisevästi alkoholi- ja huumeongelmien välttämiseksi
  • seuraamme saavuttamaamme laadun ja turvallisuuden tasoa ja kilpailukykyä vertailuanalyysein, palautetilastoin, talousraportoinnilla sekä sisäisin arvioinnein.