Skip to main content

Savosolar muuttaa nimensä Meriaura Groupiksi ja myy aurinkolämpöliiketoimintansa tytäryhtiölleen Meriaura Energylle

 

Savosolar Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.5.2023 päätetyn mukaisesti Savosolar Oyj:n nimi vaihtuu Meriaura Group Oyj:ksi, ruotsiksi Meriaura Group Abp ja englanniksi Meriaura Group Plc. Samalla yhtiön kotipaikka siirtyy Turkuun. Muutokset toteutuvat 1.6.2023.

Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnusten nimet muuttuvat vastaavasti: First North Growth Market Ruotsissa uusi kaupankäyntitunnus on MERIS ja First North Growth Market Suomessa MERIH. Osakkeiden ISIN-tunnukset eivät muutu. Kaupankäynti uusilla tunnuksilla alkaa arviolta kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

Lisäksi Savosolar Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt tänään Savosolarin Uusiutuva Energia -liiketoiminnan myymisestä 31.5.2023 konserniemon kokonaan omistamalle, uudelle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle.

Savosolar-nimi jää uuden yhtiön käyttöön aputoiminimenä ja tunnettuna ja arvostettuna korkean luokan aurinkolämpöbrändinä. Savosolarin aurinkolämpöliiketoiminta on jatkossa osa uusiutuvan energian alalla toimivaa Meriaura Energyn liiketoimintaa.

Suunniteltujen muutosten tavoitteena on selkeyttää yritysrakennetta eriyttämällä uusiutuvan energian liiketoimintayksikkö konsernin emoyhtiöstä omaksi kokonaisuudekseen, samoin kuin on tehty toisen liiketoiminta-alueen merilogistiikan osalta. Emoyhtiö keskittyy puolestaan konsernin hallintoon ja sijoittajasuhteisiin. Uudistettu yhtiörakenne selkeyttää konsernin hallinnon ja liiketoimintojen kokonaisuutta.

Savosolarin koko henkilöstö siirtyy 1.6.2023 alkaen vanhoina työntekijöinä Meriaura Energyn palvelukseen, lukuun ottamatta konsernin toimitusjohtajaa, talousjohtajaa ja hallinnon assistenttia, jotka jäävät emoyhtiön palvelukseen. Lisäksi Meriaura Energy Oy:n hallitus on tänään 30.5.2023 nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi MEng, MBA Antti Lillebergin. Hän on aiemmin toiminut Savosolarin myynti- ja markkinointijohtajana.

Meriaura Groupin uudet verkkosivut sijoittajaosioineen aukeavat 1.6.2023 osoitteessa meriauragroup.com. Samalla aurinkolämpöliiketoimintaa koskevat sivut siirtyvät osoitteeseen meriauraenergy.com.

Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta Meriaura Oy:n toimintaan.