Skip to main content

Olemme eläneet nyt jonkin aikaa taloudellisessa noususuhdanteessa pitkän heikon jakson jälkeen. Nousuista ja laskuista huolimatta meille on tärkeää tarjota asiakkaillemme mahdollisimman hyvää palvelua, reilua kauppaa ja molemminpuolista sitoutumista yhteistyöhön. Arvostamme suuresti samansuuntaista suhtautumista asiakkailtamme. Pienenä mutta pitkäjänteisenä ja monipuolisena tekijänä haluamme varmistaa yhteistyökumppaneille ja asiakkaillemme palvelun sillä kustannustasolla, johon he ovat tottuneet. Perheomisteisen yhtiön ei tarvitse tehdä isoa tulosta tai hakea nopeita pikavoittoja. Tärkeää kuitenkin on säilyttää kannattavuustaso sellaisena, että se mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Perustellut, kestävät investoinnit koituvat ympäristön lisäksi myös asiakkaan eduksi. Haluamme sanoutua irti viherpesusta, jossa voittoa tavoitellaan, mutta kehitysaskeleita ympäristön hyväksi ei oikeasti siirretä toimintaan.

Olemme lisänneet merkittävästi bioöljyn käyttöä kuluneena vuonna. Fossiiliöljyn matala maailmanmarkkinahinta ei EcoCoastereiden ensimmäisen käyttövuoden aikana tukenut bioöljyn käytön lisäyspyrkimyksiä. Öljyn hinnan noustua pohjalukemista oman polttoaineen käyttö on ollut myös taloudellisesti perusteltua, ja käyttömäärät ovatkin vahvassa kasvussa. Vaikka perheomisteisuus tuo yritystoimintaan vapauksia ja joustoa, liiketoiminnan lainalaisuudet pätevät kuitenkin myös ympäristöllisesti ajattelevassa yrityksessä. Kannattavuus täytyy saavuttaa ennen pitkää. Bio- ja kiertotalouden sijoitusyhtiömme Uudenkaupungissa, joita ovat biokaasulaitos, suljetun kierron kalankasvatus, ja bioöljyn tuotanto, eivät ole vielä tähän saakka olleet taloudellisesti kannattavia yrityksiä, mutta nyt toiminta alkaa olla vakiintunutta ja lähestymme nollatulosta. Nämä yritykset eriytettiin viime vuonna omaksi ryhmäkseen, eivätkä ne näin ollen rasita shipping-yhtiöiden tulosta, mutta tukevat vahvasti toimintojemme ympäristöarvoja.

Jäteöljyn keräilyä ja jalostusta hoitaa yritysryhmäämme kuuluva VG EcoFuel Oy, joka kerää ravintoloista, kaupoista ja tukuista käytettyjä paistorasvoja ja jatkojalostaa niitä Uudenkaupungin tuotantolaitoksellamme. Sieltä polttoainetta toimitetaan EcoCoaster-aluksillemme säiliöautolla aina, kun ne käyvät Suomessa etelä- tai länsirannikon satamissa.  Öljynhankintaan on saatu nuoria uusia tekijöitä ja keräyspisteitä tulee pikkuhiljaa lisää. Yhteistyökumppanimme Hesburger julkaisi viime viikolla vastuullisuusvideoita, joissa kerrotaan mm. miten heidän paistorasvojaan käytetään uudelleen hyödyksi alustemme polttoaineena. Samalla kertaa ratkaistaan jäteongelma ja korvataan fossiilisia polttoaineita. Yhteistyömme Hesburgerin kanssa on malliesimerkki vastuullisesta kiertotaloudesta ja läpinäkyvästä liiketoiminnasta.

Investointimme bioöljyn tuottamiseen on hyvä esimerkki oikeanlaisesta kehityskulusta liiketoiminnan kehittämisessä kestävämpään suuntaan. Jätepohjainen bioöljy on tällä hetkellä ympäristöllisesti ja eettisesti kestävin vaihtoehto merenkulun polttoaineeksi. Valmistamamme jätepohjaisen biopolttoaineen elinkaaripäästöt ovat jopa 97% pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla. Siksi uskallankin hyvällä omalla tunnolla väittää, että Meriauran EcoCoaster alukset ovat Itämeren ympäristöystävällisimmät alukset.

 

Koko Meriaura Groupin tiimin puolesta toivotan oikein hyvää joulua!

 

Jussi Mälkiä

Hallituksen puheenjohtaja

 

P.S. Kuten ehkä huomasit, nettisivumme ovat uudistuneet. Uutuutena sivuilta löytyy tämä blogi, jossa kirjoitamme merenkulkuun liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kirjoitusvuoro kiertää yhtiömme sisällä ja blogi ilmestyy sekä suomeksi että englanniksi.