Skip to main content

Hallitus ilmoitti alkuviikosta poikkeustilan olevan Suomessa ohi, ja olemmekin jo monella tapaa ottaneet reippaita askeleita kohti normaalia. Monet ovat palanneet takaisin työpaikoille, ja bulk-markkinakin vaikuttaa hieman toipuneen reilun kuukauden takaisesta romahduksesta. Kesä on vihdoin Suomessakin, ja väki alkaa siirtyä mökeille loman viettoon, monet meren äärelle. Täällä Pohjolassa toivotaan aina lämmintä kesää, mutta viime aikoina lämmin kesä on tarkoittanut myös pahaa sinileväongelmaa Itämeressä. SYKEN tuoreen ennusteen mukaan riski pahoille sinileväkukinnoille on tänäkin vuonna huomattava. Viime päivinä ja viikkoina Itämeri ja sen huono tila ovat olleet esillä paljon. YK:n maailman ympäristöpäivänä 5.6. julkaistiin Operaatio Ainutlaatuinen saaristomeri– hankkeen toimenpidesuunnitelma Saaristomeren puhdistamiseksi. Ohjelman on laatinut Professori, emeritus Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, laajan asiantuntijajoukon myötävaikutuksella.

Meri koskettaa meitä Meriaura Groupissa monella tapaa. Elämme ja työskentelemme sen äärellä, ja se on liiketoimintamme ydin. Merilogistiikan ja siihen liittyvien palveluiden lisäksi yritysryhmäämme kuuluu useampia bio- ja kiertotalousyrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu näihin toimenpideohjelmassakin mainittuihin kohtiin. Biokaasun ja kierrätyslannoitteiden tuotannon lisääminen on nostettu yhdeksi merkittäväksi kohdaksi Saaristomeren pelastamiseksi. Uudessakaupungissa sijaitsevalla biokaasulaitoksemme valmistetaan Varsinais-Suomen kotitalouksien erilliskerätyistä biojätteistä lämpöä ja sähköä, ja sivutuotteena syntyy kierrätyslannoitetta. Kävin poikani kanssa kuvaamassa pienen mainosvideon kuun alussa, kun Biolinjan kierrätyslannoitetta levitettiin Varsinais-Suomen pelloille. Biokaasulaitoksen naapurissa sijaitsee kuivan maan kalankasvatuslaitoksemme, joka on Suomen ensimmäinen toimiva teollisen kokoluokan kiertovesilaitos, osana suljetun kierron konseptia. Kiertovesikasvatetun kalan ravinnepäästö mereen on huomattavasti pienempi perinteiseen kalankasvatukseen verrattuna. Nyt etsimme kalankasvatuksen ammattilaista jatkamaan työtämme ja kasvattamaan ympäristöystävällistä kalaa Suomen markkinoille. Järjestelyn tarkoituksena on keskittyä ydinliiketoimintaamme ja vahvuuksiimme, eli bio- ja kiertotalouden bulk-kuljetuksiin, sekä vaativiin erikoiskuljetuksiin merellä.

Baltic Sea Action Group järjesti maailman merien päivänä 8.6. webinaarin meriliikenteen ravinnepäästöjen vähentämisestä. Samalla julkistettiin BSAG ja Suomen meriklusterin edustajien yhteistyö, johon sisältyy tutkimus meriliikenteen ravinnekuormituksesta. Hankkeessa on mukana monia muita varustamoita, ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että ympäristöasiat, joiden eteen Meriaurassa on tehty jo pitkään työtä, nousevat tärkeiksi myös muissa yrityksissä. Zero-waste -ohjelmamme on koronan takia elänyt hieman hiljaiseloa, mutta kevään aikana on asioita saatu kuitenkin eteenpäin, mm. vesiautomaatit on asennettu koekäyttöön yhdelle aluksistamme.

Ja loppuun viimeinen ja tärkein. Uusimpien tutkimusten valossa näyttää siltä, että Saaristomeren ja Itämeren tilaa voidaan parantaa peltojen kipsikäsittelyllä. Kasvukauden päätteeksi peltoon levitettävä kipsi sitoo lähes välittömästi ravinteita maaperään estäen niitä, etenkin fosforia, valumasta sateiden mukana vesistöihin. Meriaura Group voitti ELY-keskuksen 5-vuotisen hankkeen tarjouskilpailun. Alamme tänä kesänä kuljettaa pitkäaikaisen asiakkaamme Yaran maanparannuskipsiä laivoilla Saimaalta Varsinais-Suomeen, ja koordinoimme ja järjestämme kipsinlevityksen maanviljelijöiden pelloille saakka. Kuten Beppe totesi: ”Meri on meidän peltomme ja Saaristomeren hälyttävän tilan parantaminen on ensiarvoisen tärkeää. Näemme tämän yhteiskuntavastuullisena projektina, ja olimme motivoituneita voittamaan tarjouskilpailun.”  Tiukan hinnoittelumme ansiosta hankkeelle varatuilla määrärahoilla voidaan käsitellä huomattavan paljon suurempi peltoala, mikä käytännössä tarkoittaa, että samalla rahalla saadaan myös suurempi vesiensuojeluvaikutus.

Meremme pelastamiseksi tarvitaan meitä kaikkia, niin yrityksiä kuin yksittäisiä henkilöitä.

Koko Meriaura Groupin henkilökunnan puolesta toivotan hyvää juhannusta ja rentouttavaa kesää!

Elina Mälkiä
Viestintäpäällikkö Meriaura Group