Skip to main content

Vanha sanonta “vain muutos on pysyvää” on tämän päivän maailmassa ehkä osuvampi kuin koskaan ennen. Vaikka taloudellisen ja poliittisen kehityksen suunta ja nopeus sisältävät aina epävarmuustekijöitä, on nähtävissä joitain megatrendejä, jotka tulevat olemaan vahvasti läsnä tulevien vuosien aikana.

Ympäristötietoisuuden kasvu ja tämän vaikutus jokapäiväiseen elämäämme on jatkuvassa nousussa. Energiatehokkuuden parantaminen ja tavoite vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ovat valtavia globaaleja haasteita, jotka vaikuttavat sekä yrityksiin että kuluttajiin. Tässä muutoksessa monet teollisuuden alat ja elinkeinot, sellaisina kuin ne nyt tunnemme, saattavat hävitä tai korvautua uusilla. Merikuljetuspalveluiden on muututtava vastaavasti sekä kannettava oma vastuunsa ja osuutensa toimitusketjujen ympäristövaikutuksissa.

Suunnitellessamme laivastoa tälle vuodelle olemme analysoineet toimintaympäristömme muutoksia. Meriauran laivasto vuodelle 2019 ei ole ainoastaan suurempi kuin koskaan yhtiön historiassa, vaan se on myös monipuolisempi kuin koskaan. Kuivabulk-alustemme keskikoko on huomattavasti suurempi kuin ennen. Tämä johtuu päätöksestämme astua suurempaan 8000-tonnareiden segmenttiin, jonka teimme vastataksemme kasvavaan kysyntään biopolttoaineiden kuljetuksissa pääasiassa lähivesillämme, mutta myös parantaaksemme kilpailukykyä pidemmillä matkoilla, joilla laivauserät ovat suurempia. Myös perinteisessä coaster-segmenttissä olemme siirtyneet isompaan kokoon. Pääsyy tähän on suuruuden ekonomiassa: rahtaajat ovat kasvattaneet lastierien kokoa. Muutokset eivät (onneksi) tapahdu yhdessä yössä ja 3000-tonnarit, joilla on oma uskollinen asiakaskuntansa, ovat edelleen tärkeä osa laivastoamme.

Energiatehokkuuden parantaminen on moniulotteinen asia, joka rakentuu monesta tekijästä. Tämän työn kulmakiviä ovat ballastimatkojen minimointi ja laivojen lastikapasiteetin maksimaalinen hyödyntäminen. Sopivan laivan positiointi oikealle lastille ilman ballastimatkoja ei kuitenkaan ole aina helppoa.  Tämä on koko toimialaa koskettava haaste, jota voitaisiin kuitenkin helpottaa joustavimmilla makuupäivillä ja mahdollisuudella ottaa osalasteja silloin, kun se on järkevää. Tämä on asia, jota haluamme kehittää ja työstää yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän merikuljetustensa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Viime kädessä tämä on lisäksi taloudellinen asia, jossa kaikki osapuolet voivat ympäristön lisäksi säästää rahaa.

Koska olemme sitoutuneet palvelemaan asiakkaitamme ympäri vuoden, jääluokallisen tonniston tarjoaminen on ja pysyy meille välttämättömänä. Nyrkkisääntönä kuitenkin korkeampi jääluokka tarkoittaa korkeampaa polttoaineen kulutusta myös avovesiolosuhteissa (poikkeuksena 1A-jääluokalliset EcoCoaster-aluksemme Eeva VG ja Mirva VG). Laivojen määrän kasvaessa meidän on ollut mahdollista joustaa jääluokallisten alusten määrässä. Rahtasimme matalammalla 1B ja 1C-jääluokalla muutaman aluksen, jotka täten myös kuluttavat vähemmän. Jakso, jolloin jäärajoitukset pohjoisella Itämerellä kevättalvisin ovat voimassa, on yleensä kuitenkin verrattain lyhyt, ja tällöin työllistämme nämä matalamman jääluokan ”ladyt” liikennöintialueemme eteläisemmissä osissa.

Energiantuotanto ja ponnistelut kohti kestävämpiä energiantuotantotapoja luovat liiketoimintaa sekä maalla että merellä. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen voimalaitoksissa uusiutuvilla polttoaineilla tuo muutoksia myös merikuljetusmarkkinaan. Investoinnit vihreämpään energiantuotantoon, ja näihin liittyvät merikuljetukset, eskaloituvat tulevina vuosina. Kysyntä energiasektorilla kasvanee kokonaisuudessaan, mutta oletettavasti etenkin tuulivoimahankkeiden parissa. Siksi päätimme lisätä kapasiteettia myös projektikuljetuksissa. Suhteellinen kapasiteetin kasvu on itse asiassa sillä puolella jopa suurempi kuin kuivalastialusten osalta. Vanhojen tuttujen kansilastialustemme Merin ja Auran lisäksi olemme rahdanneet kolmannen kansilastialuksen, jonka odotamme liittyvän laivastoon kevään aikana. Palveluntarjontaamme kasvattaa lisäksi kaksi rahtaamaamme monikäyttöistä raskaskuljetusalusta, jotka molemmat on varustettu kahdella 80 tonnin nosturilla sekä välikansilla. Nämä alukset sopivat erilaisiin projektilasteihin, kuten myös bulk-lastien kuljettamiseen. Näiden alusten monipuolisuus helpottaa lastien yhdistelyä. Lastien yhdistely sinänsä ei ole mikään uusi keksintö, mutta kuten edellä on todettu, tätä on syytä yrittää viedä aktiivisesti eteenpäin tehokkuus ja sitä kautta pienemmät päästöt mielessä pitäen.

Meriauran laivasto on tänä päivänä suurempi kuin koskaan, niin alusten lukumäärän kuin kapasiteetin osalta. Tavoitteemme on operoida kalustoa tavalla, jossa yhdistyvät sekä hyvä asiakaspalvelu että kapasiteetin maksimaalinen hyödyntäminen. Kutsumme teidät kyytiin ja mukaan työskentelemään yhdessä kohti kunnianhimoisia tavoitteita kestävämmän merenkulun puolesta.

 

Beppe Rosin

Meriauran laivastoon pääset tutustumaan täältä