Skip to main content

Meriaura kuljetti Subsea7:lle offshore-rakenteita käyttämällä CO2-päästöjä vähentävää Meriaura EcoVoy -kuljetuskonseptia. Rakenteet ovat osa Aker BP:n Skarv Satellites -projektia. Meriauran kansirahtialus M/V Meri lastasi rakenteet Puolan Gdanskissa ja kuljetti ne Norjaan Sandnessjoeniin käyttäen polttoaineseosta, joka koostui 50-prosenttisesti biopolttoaineesta ja 50-prosenttisesti MGO:sta. Tällä pystyttiin puolittamaan kuljetuksen CO2-päästöt verrattuna kuljetukseen, joka olisi suoritettu vain fossiilisia polttoaineita käyttäen.

EcoVoy-konsepti perustuu Meriauran aluksiin, jotka voivat käyttää biopolttoainetta voimanlähteenä. Käytettäessä sataprosenttisesti tätä yritysryhmän sisällä tuotettua jätepohjaista biopolttoainetta kuljetuksen elinkaaripäästöt ovat 97,7 % pienemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla. Valitsemalla Ecovoyn Subsea 7 pystyi säästämään 93,36 tonnia CO2-päästöjä verrattuna kuljetukseen fossiililla polttoaineilla. KPMG on auditoinut Meriauran EcoVoy-konseptin ISAE3000-standardin mukaisesti, jolla varmistetaan asiakkaille myytävien päästösäästöjen ja biopolttoaineen käytön välinen tasapaino. Meriauran käyttämää biopolttoainetta, VG Marine EcoFuelia tuottaa Meriauran tytäryhtiö VG EcoFuel Oy. Tuotanto on ISCC-sertifioitu ja polttoaineen raaka-aineet ovat peräisin kotimaassa syntyneistä teollisuuden sivuvirroista ja kierrätysmateriaaleista.

”Olemme erittäin iloisia voidessamme palvella asiakastamme Subsea7:iä ja auttaa heitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa”, sanoo Meriauran rahtauspäällikkö Mathias Mattsson.

Kansilastialus Meri lastasi täyden lastin Subsea7:n offshore-rakenteita Gdanskissa.

Meri on yksi Meriauran aluksista, joka käyttää säännöllisesti Meriauran tytäryhtiön kierrätysraaka-aineesta tuottamaa biopolttoainetta, VG Marine EcoFuelia.