Skip to main content
Meriaura onnistui pienentämään alustensa päästöjä 11,2 prosenttia vuoden 2022 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Päästö kuljetettua lastitonnia kohden merimaililla pieneni bulk-laivaston osalta 7,8 % ja kansilastialusten osalta huikeat 20,6 %. Onnistuminen päästöjen vähentämisessä on monen tekijän summa, jossa tärkeimmät osatekijät ovat painolastimatkojen minimointi, aluksen täyttöasteen maksimointi ja satama-aikojen tehostaminen.

Merikuljetusyrityksen suurin päästöjen aiheuttaja on laivojen polttoaine. Meriaura monitoroi siksi tarkasti laivojen päästöjä ja suhteuttaa niitä suoritettuun kuljetustyöhön. Vuoden 2021 aikana yritys kehitti CO2-päästöjen seurantaan ohjelmiston ja seurantajärjestelmän koko laivastolle. Järkevimmäksi seurannan yksiköksi valikoitui päästöt kuljetettua lastitonnia kohden per merimaili, lyhyemmin ”tonnimaili”.

 

”Dataa koko laivaston osalta on nyt kerätty kahden kokonaisen vuoden ajalta, ja voimme erittäin tyytyväisinä todeta, että olemme strategiamme mukaisesti päässeet neljän prosentin vuotuiseen päästövähennystavoitteeseen ja vuoden 2022 osalta jopa ylittäneet sen moninkertaisesti. Tuloksesta tekee erityisen positiivisen se, että samaan aikaan olemme tehneet erittäin hyvää taloudellista tulosta, ja vähennys on tapahtunut korkeasuhdannetilanteessa, jossa päästöt perinteisesti kasvavat”, kertoo Meriauran toimitusjohtaja Beppe Rosin.

 

Tonnimailipäästöä saatiin pienennetyksi bulk-laivaston osalta 7,8 %. Painolastimatkojen menestyksekkään vähentämisen taustalla on oikea ja tarkkaan valittu liikennealue, sekä sopiva ja oikeanlainen, homogeeninen laivasto. ”Asiakkaat ovat avainasemassa, sillä he päättävät minne lastit ja sitä kautta laivat kulkevat. Myös asiakkaiden eräkokojen on vastattava mahdollisimman hyvin laivojen lastinottokykyä. Harmonia asiakasportfoliossa luo synergiaa”, kertoo rahtauksesta ja operoinnista vastaava johtaja Mathias Landor. Alusten ohjelmien suunnittelussa ja optimoinnissa digitaalinen sovellus Nautic Ai Fleetrange on tärkeässä roolissa. Osaava laivanpäällystö takaa taloudellisen ajamisen. Tehokkaat satamaoperaatiot vähentävät laivojen satamassa seisomista ja mahdollistavat taloudellisen ajon merimatkalla, jolloin polttoainetta säästyy ja päästöt vähenevät.

 

Erikoislastialusten päästöt vähenivät vuoteen 2021 verrattuna 20,6 %. Lukemaa parantaa korostetusti vuoden 2021 laskenta, jossa pitkä aikarahtijakso huononsi vuoden laskennallista tulosta ja hankaloitti spot-rahtauksen suunnittelua. Vuonna 2022 kallis polttoaine kannusti laskemaan ajonopeuksia, ja käyttöön otettiin ns. ”Virtual Arrival”, joka tarkoittaa, että saapuminen sopeutetaan sataman valmiuteen aloittaa lastioperaatioita sen sijaan, että kiirehditään odottamaan. Pienempää polttoaineen kulutusta edesauttoi myös molempien kansilastilalusten telakointi vuoden 2022 alkupuolella, sillä hyväkuntoinen pohjamaali vähentää polttoaineen kulutusta. Myös rahtausprofiili on muuttunut aiemmasta: vuonna 2022 kansilastialukset tekivät enemmän pidemmän matkan kuljetuksia esimerkiksi Espanjaan, joka ei kuulu Meriauran jokapäiväiseen liikennealueeseen. Tällöin painolastimatkojen osuus pienenee suhteessa ajoon lastissa.

 

Meriaura on vuosien ajan tehnyt pitkäjänteisesti töitä vähähiilisen merikuljetuksen kehittämisessä. Viime vuoden tulos on osoitus sen työn onnistumisesta. ”Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen, eli päästöjen jatkuva pienentäminen myös tulevina vuosina edellyttää operatiivisen tehokkuuden edelleen parantamisen lisäksi myös uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä. Olemmekin lisänneet konsernimme itse valmistaman jätepohjaisen biopolttoaineen käyttöä laivastossamme alkuvuoden 2023 aikana”, kertoo Beppe Rosin. 100-prosenttisella biopolttoaineella ajettaessa merikuljetuksen elinkaaripäästöt ovat polttoaineen osalta lähes 98% pienemmät fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

 

Lue Savosolarin aiheesta julkaisema sijoittajauutinen