Skip to main content
Blogi

Meriaura Groupin tavoitteena nollapäästöinen laivasto

By 18.6.2019No Comments

Uutisoimme viime vuoden lopulla tutkimusyhteistyöstä Liikenteenturvallisuusvirasto Trafin kanssa laivalla syntyvän jätteen vähentämiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida minkälaisia toimenpiteitä varustamossa ja aluksilla voitaisiin tehdä, jotta kaikki alusperäinen jäte toimitettaisiin sataman vastaanottolaitteisiin eli miten laivasta tulisi ”nollapäästöinen”. Syksyn aikana viisi Meriaura Groupin alusta raportoi ja eritteli tarkasti laivalla syntyneen jätteen määrän, sekä miten ja missä jäte oli poistettu laivalta. Nyt on aika kertoa, minkälaisiin toimenpiteisiin olemme tutkimuksen tulosten perusteella ryhtyneet.

Kansainvälinen MARPOL-yleissopimus säätelee sitä, mitkä jätteet on jätettävä maihin satamissa ja mitkä jätteet voidaan poistaa mereen. Itämerellä alusten päästörajoitukset ovat jo osin tiukemmat kuin monilla muilla merialueilla. Edelleen Itämerellä on aluksista mahdollista poistaa tiettyjä jätteitä mereen 12 meripeninkulman (22,2 km) etäisyydellä lähimmästä maasta. Näitä ovat ruokajäte, harmaa vesi,  hienonnus- ja desinfiointilaitteiston käsittelemä ja käsittelemätön käymäläjäte, sekä pilssivesi tietyin edellytyksin.

Viime aikoina on uutisoitu paljon laivaliikenteen ilmanpäästöistä, joita osaltamme olemme yrittäneet vähentää lisäämällä bioöljyn osuutta, käyttämällä vähärikkistä polttoainetta ja pienentämällä polttoaineen kulutusta esim. yhdistelemällä kuljetuksia ja tarkalla reittisuunnittelulla. Esillä on viime aikoina ollut myös, kuinka esim. risteilyalukset voivat edelleen päästää käymäläjätteitä mereen.  Risteilyaluksiin verrattuna rahtilaivojen laivakohtaiset käymäläjätepäästöt ovat suhteessa paljon pienemmät koska matkustajia ei ole ja miehistöä on vähän. Mutta Itämerellä laivoja seilaa satoja, joka tekee näin ollen myös rahtialuksista kohtalaisen merkittävän päästölähteen. Vaikka maatalouden sanotaan olevan suurin syy Itämeren rehevöitymiseen, eivät nämä laivojen päästöt merkityksettömiä ole.  Jotta Itämeren tila saataisiin kohennettua, ei sinne saisi päästää mitään.

Meriaura Groupissa olemme ryhtyneet toimiin tilanteen parantamiseksi. Olemme kevään aikana valmistelleet projektia, joka tähtää laivastomme ympäristöjalanjäljen minimointiin. Laivoilla on jätteitä lajiteltu jo pitkään kuten MARPOL edellyttää. Ongelmana on ollut, että kaikki satamat eivät ole pystyneet ottamaan vastaan lajiteltua jätettä, vaan joskus laivalla valmiiksi lajiteltu kierrätyskelpoinen jäte kuitenkin kipataan satamassa samaan astiaan. Satamien käsittely- ja vastaanottokyky eri jakeiden osalta onkin avainasemassa laivojen ympäristöystävällisyyttä lisättäessä.

Meriaura Groupin tavoitteena on mennä MARPOLin asettamaa minimivelvoitetta paljon pidemmälle. Jätteen vähennysprojektimme ”MERI” käsittää 4 osa-aluetta:

  1. Minimizing of waste at source
  2. Enhancing onboard process & operation to reduce waste
  3. Recycling of waste materials is amplified
  4. Improving handling of residual waste products

Eli tavoitteena on

  • Minimoida jätteen määrää jo sen alkulähteillä eli ennen kuin sitä syntyy
  • Tehostaa prosesseja ja käytäntöjä laivalla jätteen määrän vähentämiseksi
  • Tehostaa kierrätettävien jakeiden kierrätystä
  • Parantaa jätteiden käsittelyä

Projektin ensimmäisessä vaiheessa keräämme aluksiltamme ideoita em. asioiden käytännön toteutuksen osalta. Olemme ohjeistaneet laivoja että 1.7.2019 jälkeen mustia- ja harmaita vesiä ei päästetä mereen vaan aina satamaan, ei edes lain sallimalla avomerellä. Vaikka aluksilla on jätevesien käsittely- ja puhdistuslaitteistoja, mielestämme kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikenlaiset päästöt mereen saadaan loppumaan.

Seuraavassa vaiheessa syksyn aikana pyrimme luomaan standardit kaikille aluksillemme käytännöistä, jotka tähtäävät kulutuksen vähentämiseen, kierrätyksen ja uusiokäytön tehostamiseen, ruokahävikin minimoimiseen ja laivalla nautittavien aterioiden ohjaamiseen pikkuhiljaa ympäristö- ja ilmastoystävällisempään suuntaan.

Huomattava parannus voidaan saada aikaan miehistön vaivannäöllä ja aktiivisuudella, ja satamien korkealla palvelutasolla. Vaikka tämä on ”hyppy pois mukavuusalueelta”, uskomme, että positiivinen asenne ja into tehdä asioita paremmin tarttuu, ja henkilökohtainen mahdollisuus konkreettisesti vaikuttaa Itämeren tilaan motivoi.

Toivomme, että ne Itämeren satamat, joissa jätteiden ja kierrätysmateriaalien vastaanoton fasiliteetit kaipaavat vielä parannusta, ovat halukkaita ottamaan haasteen vastaan. Projektimme tavoite on tehdä VG-Shippingin laivastosta vähiten jätettä tuottava laivasto vuoden 2020 loppuun mennessä. Laajempi tavoitteemme on luoda tästä standardi, joka koskee koko alaa. Lainsäädäntö ja MARPOL kaipaavat myös tiukennuksia mereen päästettävien jätteiden osalta.

Kerromme kuulumisia ja aikaansaannoksia jäteprojektin osalta myöhemmin syksyllä. Sitä ennen on aika nauttia kesästä. Koko Meriaura Groupin puolesta toivotan kaikille asiakkaillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme rauhallista ja virkistävää juhannusta ja kesää!

 

Ville Koskinen
VG-Shipping Oy:n toimitusjohtaja