Skip to main content

Meriauran emoyhtiö VG-Shipping Oy ja Savosolar Oyj allekirjoittivat 29.9. ehdollisen sopimuksen Meriaura Oy:n ja VG-EcoFuel Oy:n koko osakekannan myymisestä Savosolar Oyj:lle. Kauppa on luonteeltaan käänteinen yritysosto, sillä sen jälkeen VG-Shipping omistaa noin 72 % Savosolarin osakkeista. Kaupan on määrä toteutua 30. marraskuuta 2022.

Vuonna 2009 perustettu Savosolar on isojen aurinkolämpölaitosten johtava toimittaja, joka on vuodesta 2015 listattu Nasdaq First North Growth Marketissa Helsingissä ja Tukholmassa. Savosolarin suurien järjestelmien aurinkolämpökeräimet ovat maailman tehokkaimpia ja hyötysuhteelta parhaita. Yhtiön tuotantolaitos ja pääkonttori sijaitsevat Mikkelissä ja sillä on tytäryhtiöt Tanskassa ja Saksassa. Päämarkkina-alue on Manner-Eurooppa.

Mitä yhteistä tai synergiaetuja sitten on merenkululla ja aurinkoenergialla? Ensi silmäyksellä niitä onkin melko vähän. Meriaura ei kuitenkaan ole koskaan ollut, eikä luultavasti tule koskaan olemaan valtavirtaa edustava varustamo, vaan on tunnettu ”out of the box” -ajattelusta. Yrityksen perustajalla Jussi Mälkiällä on jo useiden vuosikymmenten ajan ollut tavoitteena edistää vastuullisempaa ja ympäristöystävällisempää liiketoimintaa, erityisesti merenkulkualalla, mutta ei pelkästään siihen rajoittuen. Merenkulkualalla on edessään suuria haasteita päästöjen vähentämisessä, mutta haasteet ovat vielä monta kertaa suurempia energiantuotannolle maissa. Tämänhetkinen kriisi korostaa entisestään tarvetta nopeuttaa siirtymistä uusiin energiantuotantomuotoihin, ja fossiilittomalle tuotannolle tulee olemaan valtava kysyntä.

Jatkossa yhtiö seisoo tukevasti kahdella jalalla, jotka ovat merilogistiikka ja uusiutuva energia. Molempien tavoitteena on tasainen kasvu huomattavasti pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Merenkulkualalla tämä edellyttää investointeja nykyaikaiseen ja innovatiiviseen tonnistoon sekä avointa mieltä uusille energiaratkaisuille. Meriauralla on jo yli vuosikymmenen kokemus oman biopolttoaineen kehittämisestä ja käytöstä, jolla on myös tulevaisuudessa tärkeä rooli. Matkalla päästöttömään merenkulkuun tarvitaan kuitenkin myös muita ratkaisuja, ja siksi Meriaura allekirjoitti hiljattain Wärtsilän ja Green NortH2 Energyn kanssa aiesopimuksen, jonka tavoitteena on ammoniakkikäyttöisen aluksen rakentaminen.

Biopolttoaineiden valmistajasta VG EcoFuelista tulee uudessa yhtiörakenteessa Meriauran tytäryhtiö. VG EcoFuelin ja Savosolarin kokemuksen, kapasiteetin ja osaamisen yhdistäminen luo laajemman tarjonnan ja vahvemman aseman uusiutuvan energian kasvavilla markkinoilla. Sulautuneiden yhtiöiden vahva taloudellinen asema parantaa molempien liiketoimintayksiköiden mahdollisuuksia tehdä investointeja vihreän siirtymän ja kasvun nopeuttamiseksi.

Molemmat liiketoimintayksiköt operoivat erikseen, joten Meriauran päivittäisessä toiminnassa ei tapahdu muutoksia, ja henkilöstö ja organisaatio säilyvät ennallaan. Järjestely ei myöskään vaikuta millään tavalla asiakassuhteisiin, tavarantoimittajiin tai muihin yhteistyökumppaneihin. Muutos näkyy siinä, että valmistaudumme kasvuun ja vihreään siirtymään. Edessämme on mielenkiintoisia aikoja, ja toivon että olette tällä matkalla mukana.

Beppe Rosin
Managing Director