Skip to main content

Vaikka merenkulkua pidetään erittäin konservatiivisena, muutoksen tuulet vahvistuvat myös tällä alalla ja paine ympäristövaikutusten vähentämiseksi kasvaa päivä päivältä. Meriaura on koko historiansa ollut edelläkävijä ympäristöasioiden ja kestävämmän merenkulun kehittämisessä. Ensimmäinen biopolttoainekokeilu tehtiin Meriauran Aura-hinaajalla jo vuonna 1992 jolloin ilmastoasioista ei vielä paljoa yleisesti puhuttu.

EcoCoaster-alusten hankinta vuonna 2016 oli looginen askel Meriauran kestävän kehityksen politiikassa. ’Eeva VG’ ja ’Mirva VG’ on suunniteltu kuormittamaan ympäristöä ja ilmastoa huomattavasti tavanomaisia rahtialuksia vähemmän. Kun ajamme niillä jätepohjaisella biopolttoaineella, yritysryhmämme itse valmistamalla VG Marine EcoFuelilla, ovat ne tiettävästi maailman pienimmän hiilijalanjäljen tuottava kuljetusmuoto, joka tänä päivänä merikuljetusmarkkinoilla on saatavilla. Tänä vuonna päätimme kaupallistaa tämän ”tuotteen”. Nimesimme sen ’Meriaura EcoVoy Contract’-sopimukseksi.

Lyhyesti kerrottuna, idea on suunnilleen sama mitä sähköntoimittajat käyttävät, eli asiakas voi valita sähkön eri tuotantomuotojen välillä. Me tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita vähäpäästöisen kuljetusmuodon pienellä lisämaksulla. Vastaavasti me Meriaura Groupissa sitoudumme hankkimaan bioöljyn raaka-ainetta ja käyttämään EcoFuel-pottoainetta vähintään sen verran, joka vastaa EcoVoy-sopimusten alla kuljetettujen tonnien kokonaiskulutusta. Tarjoamme myös laskelmat tämän sopimustyypin valinnalla saavutetuista hiilidioksidipäästövähennyksistä. Toivomme, että asiakkaamme voivat käyttää tätä tietoa ja päästövähennyksiään hyväkseen edelleen arvoketjussa, luoda sillä lisäarvoa liiketoiminnalleen ja lopputuotteilleen.

Meriaura EcoVoy-kuljetuksissa hiilidioksidin nk. ”elinkaaripäästöt” ovat 92–96% alhaisemmat kuin fossiilisilla polttoaineilla. Tämä on mullistava luku, ja voin hieman ylpeyttä äänessäni todeta, että olemme luultavasti tällä hetkellä ainoa varustamo, joka voi antaa tällaisen lähes täyttä hiilineutraaliutta tarkoittavan päästövähennyslukeman kuljetukselle. Syy tähän on se, että käytämme ”toisen sukupolven” jätepohjaista biopolttoainetta, jonka yritysryhmäämme kuuluva, VG EcoFuel Oy tuottaa Uudessakaupungissa. VG Marine EcoFuelin raaka-aineet ovat 100% peräisin teollisuuden sivuvirroista ja kierrätetyistä öljyistä, kuten jo kertaalleen käytetyistä kasviöljyistä. Valtaosa raaka-aineesta on peräisin Suomesta, eli myös kuljetusmatkat ovat lyhyitä. Jätepohjainen bioöljy on myös eettisesti kestävää, koska se ei kilpaile ruoan tuotannon kanssa maa-alasta. DNV GL on auditoinut tuotantoprosessimme ja kestävyysjärjestelmämme on sertifioitu. Ja toisin kuin LNG:ssä, EcoFuel-polttoaineestamme ei vapaudu ilmakehään metaania, joka on vielä hiilidioksidia paljon voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Kerroimme elokuussa tehneemme ensimmäisen EcoVoy-konseptiin perustuvan kaupallisen sopimuksen Stockholm Exergin kanssa. He ovat matkalla kohti täysin hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa Tukholman alueella. Tämä kuljetussopimus oli merkittävä konkreettinen askel lähemmäksi heidän kunnianhimoista tavoitettaan. Me Meriaurassa haluamme antaa saman mahdollisuuden myös muille asiakkaillemme. Tarjoamme nyt EcoVoy-sopimuksia todella hyvin ehdoin, sillä pieni lisämaksu rahdissa on vain ”normaalin” MGO-laivapolttoaineen ja VG Marine Eco Fuelin hintaeron suuruinen polttoainelisä.  Jos kiinnostuit, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Autamme mielellämme liiketoimintaanne ilmastoystävällisempään suuntaan.

Koko henkilöstömme puolesta toivotan kaikille yhteistyökumppaneillemme valoisaa ja kaunista syksyä!

Beppe Rosin
Toimitusjohtaja, Meriaura Oy