Skip to main content

Meriauran biopolttoainelaitoksessa Uudessakaupungissa juuri käyttöön otettu biopolttoainelinjasto kiiltelee uutuuttaan. Meriaura on käyttänyt kierrätysöljyistä valmistettuja biopolttoaineita laivastossaan jo vuosia, mutta kesällä 2020 käynnistettiin kehitysprojekti, jonka tavoitteena on kehittää aiemmin käytettyjä biopolttoaineita tasalaatuisempi, laivakäyttöön standardisoitava biopolttoaine. Tuotantolinjan kehittämisen lisäksi investoidaan myös laivoihin asentamalla niihin laitteisto, joka mahdollistaa polttoaineseoksen käytön. Sekoituslaitteistolla voidaan vakioida bio- ja fossiilisen polttoaineen sekoitussuhde, jolloin biokomponentin jatkuva käyttö on mahdollista, eikä biopolttoaineen tankkauspaikan sijainti, Meriauran oman biopolttoaineen tapauksessa Suomi, rajoita käyttöä. Syksyn aikana aloitettiin koeajot laivoilla sekä sataprosenttisella bioöljyllä että polttoaineseoksella.

Kehitysprojektin aikana on myös laajennettu käytetyn paistorasvan keräilyaluetta pääkaupunkiseudulle. Näiden askeleiden myötä Meriaura pystyy solmimaan uusia EcoVoy-rahtaussopimuksia. Vielä muutama vuosi sitten mielenkiinto päästöpiheihin kuljetuksiin oli marginaalista, mutta nyt kiinnostus lisääntyy kahta kautta: ”Yrityksillä on päästövähennystavoitteensa, ja vallitsevan maailmantilanteen vuoksi yleinen niukkuus energiasta on entisestään lisännyt vaihtoehtoisiin ja uusiutuviin energiamuotoihin kohdistuvaa kiinnostusta”, kertoo Meriauran toimitusjohtaja Beppe Rosin. Kierrätetyllä polttoaineella suoritetun kuljetuksen hinta on hieman korkeampi, mutta merikuljetusten tehokkuus on tunnetusti hyvä, joten hintaero kuljetettua tonnia kohden jää verrattain pieneksi. ”Asiakas voi hyödyntää päästösäästön esimerkiksi omassa markkinakommunikaatiossaan. Muilla merikuljettajilla ei tietääkseni ole tällaista palvelua vielä tarjolla, joten tämä on meille yrityksen arvojen toteuttamisen lisäksi myös kilpailuetu”, kertoo Rosin.

Meriaura on asettanut 4 %:n vuotuisen päästövähennystavoitteen merikuljetuksilleen. ”Tehokkaan operoinnin ohella bioöljyn käytön lisääminen on merkittävin keino tavoitteiden saavuttamiselle”, Rosin kertoo. Yhtiöllä on meneillään uudisrakennusohjelma, jossa uusiutuvaa polttoainevalikoimaa on tarkoitus täydentää lähivuosina myös vihreällä ammoniakilla. Yhteistyötä tehdään mm. Green NortH2 Energyn kanssa. ”Polttoaineen kotimaisuus nostaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta, mikä muuttuneessa maailmantilanteessa on ympäristönäkökulmien lisäksi yhä tärkeämpää”, sanoo Rosin.

Meriaura uutisoi elokuussa yhdistymisestä listayhtiö Savosolar Oyj:n kanssa. Yhdistyviin yhtiöihin kuuluu myös biopolttoaineita valmistava Meriauran tytäryhtiö VG EcoFuel. ”Haluamme panostaa puhtaaseen energiaan niin maalla kuin merellä. Listauksen myötä resurssimme ja mahdollisuutemme edistää uusiutuvan energian käyttöä ja vihreän siirtymän sovelluksia meriliikenteessä kasvavat”, Rosin kiteyttää.