Skip to main content

Viime vuonna aloittamamme systemaattinen ympäristöjärjestelmän kehittämistyö valmistui vuoden lopussa, ja järjestelmä sai sertifikaatin tammikuussa 2022. Auditoinnissa todettiin, että kaikki Ekokompassin 10 kriteeriä täyttyvät, organisaatio on sitoutunut tavoitteisiinsa ja ympäristötyö on integroitunut yrityksen toimintaan. Aluksia koskevan osuuden auditointi suoritettiin Mirva VG-aluksella. Laivan miehistö sai hyvää palautetta erittäin hyvästä tietoisuudesta ympäristöasioissa ja vahvasta halusta toimia vastuullisesti.

Ekokompassin tavoiteohjelmalla etenemme kohti ISO 14001-standardin käyttöönottoa.