Meriauran tietosuojakäytäntö

Meriaura Oy käsittelee henkilötietoja Meriauran uutiskirjeen ja alusten positiolistan jakelua varten. Tällaisella tiedolla tarkoitetaan vastaanottajan sähköpostiosoitetta, josta voi käydä ilmi vastaanottajan nimi ja työpaikka. Markkinointia varten kerätyt tiedot kuuluvat Meriauran asiakas- ja markkinointirekisteriin. Uutiskirjeen vastaanottaja voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen sähköpostiviestin sisältämän linkin kautta. Positiolistan vastaanottaja saa sähköpostiosoitteensa poistetuksi listalta lähettämällä sähköpostia rekisterin yhteyshenkilölle osoitteeseen beppe.rosin(at)meriaura.fi.

Rekisterin teknisenä ylläpitäjänä toimii Meriauran verkkosivujen toimittaja Poutapilvi web design Oy. Poutapilveä lukuun ottamatta Meriauran asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Meriaura Oy vastaa, että tietoja käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti ja tietojen turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti. Sekä Meriaura Oy että Poutapilvi web design Oy ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan voimassaolevaa kansallista ja EU-tason tietosuojalainsäädäntöä.