Skip to main content

Vielä vuosi sitten emme osanneet kuvitella, miten poikkeuksellinen kuluvasta vuodesta oli tulossa koronapandemian vuoksi. Kuivarahtimarkkinoilla saimme kokea pääsiäisestä alkaen ennennäkemättömän markkinaromahduksen, ja samaan aikaan oli opeteltava ja haettava toimivia työtapoja etätyöskentelyyn. Olosuhteet olivat haastavat, ja jouduimme miettimään perinpohjaisesti, miten selvitä niin maissa kuin merellä, taloudellisesti ja turvallisesti.

Kaikki kumuloitui yhdessä tekemisen tärkeyteen, niin asiakkaiden kuin työntekijöiden keskuudessa. Ankean kevään ja kesän jälkeen saimme kuivarahtipuolella nauttia markkinapiikistä ja hyvistä ”spot fiksauksista”. Tällaisten markkinaheilahteluiden sijaan koemme kuitenkin, että stabiilimpi markkina ja pitkäaikainen yhteistyö ovat pikavoittoja tärkeämpiä.

Asiakaslähtöisyys, joka sisältää ratkaisuhakuisuuden sekä hyvän ja laadukkaan palvelun, onkin yksi yrityksemme arvoista. Toinen arvo, joka nousi tänä vuonna entistä tärkeämmäksi, on rehellisyys niin asiakkaiden kuin työntekijöiden suuntaan. Uskomme avoimeen vuoropuheluun, erityisesti silloin kun kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Innovatiivisuus ja nopea reagointikyky, sekä ahkera työnteko yhdistettynä jatkuvasti kehittyvään ja arvomaailmaamme kunnioittavaan yrityskulttuuriin olivat takaamassa monta onnistumista tänä vuonna. Leidenschaft Oy:n Panu Luukkaa lainaten: ”Arvot lähtevät tunteesta, ne ovat jotain, mitä pitäisi kantaa sydämessä.” (Talouselämä Nro 33, 27.09.2019).

Yrityksen onnistumisen takana on aina johdon määrittelemä selkeä visio ja strategia, mutta erityisesti motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Nämä huomioiden hallituksemme päätti toteuttaa henkilökunnan työyhteisövalmennuksen. JuJu Worksin toteuttama valmennus alkoi kuluneen syksyn aikana ja jatkuu pitkälle ensi vuoteen. Valmennuksen tarkoituksena on terävöittää entisestään johdon työskentelyä, tukea esimiestyötä, sekä taata motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, joka työskentelee asiakkaiden kanssa kohti yhteisiä onnistumisia.

Omistajaperheellemme merkitsi paljon se, että valmennuksen puitteissa tehdyissä haastatteluissa nousi esiin työntekijöidemme suuri arvostus perheyritystämme kohtaan, sekä se, miten perheyhtiömäisyys näkyy positiivisella tavalla yrityksemme arjessa. Tätä haluamme vaalia tulevaisuudessakin yhdessä muiden meille tärkeiden arvojen kanssa.

Näissä merkeissä haluan koko Meriaura Groupin henkilöstön puolesta kiittää kuluneesta vuodesta, hyvästä yhteistyöstä, ja toivottaa rauhallista joulun aikaa sekä menestyksekästä tulevaa vuotta!

Riinu Walls,
Myyntijohtaja, bulk
Meriaura Groupin Hallituksen jäsen