Skip to main content
Ajankohtaista

VG-Shipping ostaa osuuden Rederi Ab Nathaliesta

By 30.12.2022No Comments

Savosolar-Meriaura-konsernin pääomistaja VG-Shipping Oy ostaa 35% osuuden turkulaisesta varustamoyhtiöstä Rederi Ab Nathaliesta (RABN). Kauppa toteutettiin 29.12.2022 osakemyynnin ja osakeannin yhdistelmänä, joka vahvistaa RABN:n pääomarakennetta parantaen näin varustamon edellytyksiä investoida liiketoiminnan kasvuun.

RABN omistaa ja varustaa viittä alusta 3000-5000 lastitonnin kokoluokassa. RABN:n aluksista kaksi on aikarahdattu Meriauralle, ja kolme muuta muille ulkopuolisille merikuljetusyrityksille. RABN:n toiminnan kulmakivenä on Suomen lippu ja osaava miehistö.

”Omistusjärjestelyn tarkoituksena on vahvistaa hyvin sujunutta pitkäjänteistä yhteistyötä yritystemme välillä ja varmistaa suomalaista pientonnistoa Meriauran käyttöön”, kertoo VG-Shippingin toimitusjohtaja Jussi Mälkiä.

Yritysten tavoitteena on tulevaisuudessa toteuttaa merkittäviä investointeja suomalaisen teollisuuden vienti- ja tuontikuljetusten tarpeisiin, huomioiden tulevat päästövähennys- sekä muut kestävän merilogistiikan edellytykset.

”Yhteistyöllä varmistamme suomalaisen varustamoelinkeinon tulevaisuutta, Suomen huoltovarmuutta, ja pystymme paremmin vastaamaan vihreän siirtymän haasteisiin, sanoo RABN:n toimitusjohtaja Antti Partanen.

Lisätietoja:

Antti Partanen, toimitusjohtaja Rederi Ab Nathalie, antti@rabn.fi, puh. +358 40 7346517

Jussi Mälkiä, toimitusjohtaja VG-Shipping Oy,  jussi.malkia@meriaura.fi,  puh. +358 400 785 489