Skip to main content
AjankohtaistaYleinen

Tutkimusyhteistyö laivalla syntyvän jätteen vähentämiseksi

By 16.12.201818 joulukuun, 2018No Comments

Kuluneena vuonna Meriauralla on tutkittu, miten voisimme vähentää laivalla syntyvän jätteen määrää. Kansainvälinen MARPOL-yleissopimus säätelee sitä, mitkä jätteet on jätettävä maihin satamissa ja mitkä jätteet voidaan poistaa mereen. Nykysäännöstön mukaan esimerkiksi ruokajätteet voidaan poistaa mereen 12 merimailin etäisyydellä lähimmästä maasta, mikä on erityisesti Itämeren rehevöitymisen kannalta haitallista. Siksi Meriauralla on tutkittu, miten laivoilla voitaisiin vähentää jätteen määrää, lajitella tehokkaammin, tehostaa hankintoja ja käyttää resursseja fiksummin.

Tutkimusyhteistyötä on tehty Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida minkälaisia toimenpiteitä varustamossa ja aluksilla voitaisiin tehdä, jotta kaikki alusperäinen jäte toimitettaisiin sataman vastaanottolaitteisiin eli miten laivasta tulisi ”nollapäästöinen”. Syksyn aikana viisi Meriaura Groupin alusta raportoi ja eritteli tarkasti laivalla syntyneen jätteen määrän sekä sen, miten ja missä jäte oli poistettu laivalta. Merikapteeniopiskelija Johannes Grankull teki tutkimusta, joka samalla on hänen opintojensa lopputyö. Hän kokosi tiedot yhteen ja analysoi ne. Sen jälkeen määriteltiin parhaita käytäntöjä, miten yhtiö voisi kiertotalouden näkökulmasta parantaa toimintojaan. Tutkimuksessa tarkastellaan myös satamien roolia. Usein on niin, että laivalla lajitellaan jätteet tarkasti, mutta satamissa ei ole vastaanottolaitteistoja eri jätelajeille.

”Meille Trafissa on tärkeää edistää meriliikenteen kestävää kehitystä.  Sääntely- ja valvontatehtävien lisäksi haluamme löytää käytännön keinoja, joilla eri toimijat voisivat vähentää vapaaehtoisesti ympäristökuormitusta”, kertoo yksikönpäällikkö Mirja Ikonen Trafista. ”Yhteinen tutkimushanke Meriaura Groupin kanssa on hyvä esimerkki rahtiliikennettä harjoittavan varustamon avoimuudesta ja halukkuudesta kehittää vallitsevia toimintatapoja. Olemme ensimmäistä kertaa saaneet runsaasti käytännön dataa aluksilta, mikä on todella arvokasta. Myös satamien rooli on merkittävä, sillä satamat voisivat kannustaa aluksia tehostamaan jätehuoltoaan esim. ympäristöperusteisten maksunalennusten avulla. EU:n PRF-direktiivin uudistamisen tavoitteena on tehostaa jätteiden toimittamista satamaan erityisesti kiertotalouden näkökulmasta. Satamille uutena velvoitteena tulee mm. lajitellun jätteen erilliskeräyksen järjestäminen.”