Skip to main content

On vaikea käsittää kaikkea, mitä kuluneen vuoden aikana on tapahtunut. Tämä vuosi on opettanut meille sen, että odottamatonta voi aina odottaa. Ukrainan sodan vaikutukset ovat lievästi sanoen tuhoisat. Olemme keskellä humanitaarista kriisiä, menossa kohti elintarvikekriisiä ja vieläpä mahdollista talouskriisiä. Humanitaarisen kriisin osalta emme Meriaurassa ole jääneet toimettomiksi. Olemme järjestäneet turvapaikan ukrainalaisille merenkulkijoillemme ja heidän perheilleen, palkanneet ukrainalaisia erilaisiin tehtäviin organisaatiossa ja antanut rahalahjoituksia Ukrainalle. Näistä toimista voimme tuntea iloa ja ylpeyttäkin.

Kaiken tämänkin keskellä laivojen täytyy seilata. Pandemia aiheutti kaaoksen ja Ukrainan sota lisäsi turbulenssia short sea-markkinoilla. Ensin katosivat venäläiset alukset, mikä vaikutti käytettävissä olevaan kapasiteettiin. Seuraavaksi, kun kauppa Venäjän kanssa pysähtyi, monet venäläisistä tavaroista aiemmin melko riippuvaisia olleet Baltian maat alkoivat hankkia tarvittavia raaka-aineita muualta. Tämän seurauksena syntyi melko dramaattiset muutokset tavaravirtoihin, mutta siitä huolimatta aluksemme ovat olleet hyvin työllistettyjä, koska markkinat ovat sopeutuneet näihin häiriöihin melko hyvin sekä iso osa virroista laivataan edelleen Itämeren sekä Pohjanmeren alueilla. Markkinat ovat toki reagoineet tähän epävarmaan aikaan, joka on saanut aikaan äkillisiä muutoksia laivaston aikatauluihin, sekä laivausten lykkäykset ovat arkipäivää. Myös ennätyksellisen korkeat bunkkerihinnat sekä erittäin suuret hintavaihtelut ovat aiheuttaneet operatiivista päänsärkyä. Tätä kontraa huolellinen laivaussuunnittelu sekä optimointi.

Kaiken kaikkiaan markkina on epävakaa mutta silti erittäin aktiivinen, ja vaikka ensi vuoden näkymät ovat hieman sumuiset, ne eivät ole ollenkaan huonot. Kaikista kohtaamistamme epävarmuustekijöistä huolimatta meillä on hyvät puitteet saavuttaa onnistunut vuosi: tonnistomme ja rahtisopimuksemme ovat hyvällä tolalla. Uudisrakennusohjelmamme on käynnissä, unohtamatta Marine EcoFueliamme, jolla on iso rooli meneillään olevassa vihreässä siirtymässä.

Vuosi 2022 on ensimmäinen vuosi, jolloin kaikki Meriauran merenkulkutoiminnot olivat saman sateenvarjon alla. Sujuvaa siirtymistä uuteen, hyvin toimivaan organisaatioon on vaikea saavuttaa, mutta kaikki meneillään olevat turbulenssit huomioiden olemme onnistuneet hyvin ja voimme kaikki olla ylpeitä tämän vuoden saavutuksista ja toivon, että tämä rohkaisee meitä katsomaan kohti tulevaa yhä optimistisemmin.

Näyttää siltä, että oikea tapa selviytyä näiden hyvin outojen aikojen läpi, on vain sopeutua uusiin tilanteisiin ja hyväksyä jatkuvasti muuttuva, monimutkaisempi maailmamme. Voisi sanoa, että jokaisen meistä on ponnisteltava ollakseen optimistinen. Tarvitsemme sinnikästä optimismia ja resilienssiä.

Mathias Landor
Chief Operating Officer