Skip to main content

Keväällä 2021 totesimme, että ympäristötyömme kaipasi tehostusta. Kattavammalle raportoinnille ja avoimelle viestinnälle oli myös nähtävissä kasvava tarve, joten teimme kaksi isoa päätöstä; laadimme vuosittain julkaistavan vastuullisuusraportin sekä ulkoisesti auditoitavan ympäristöohjelman.

Nyt, vajaa vuosi myöhemmin, meillä on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti ja kokoamme materiaalia jo toiseen vastuullisuusraporttiimme, joka julkaistaan keväällä 2022.

 

Ympäristöohjelman valinta

Ympäristöasioiden hallintaan on tarjolla lukuisia erilaisia ohjelmia. Niiden periaatteet ovat melko samankaltaisia, mutta joukosta kannattaa valita omalle toimialalle parhaiten sopiva. Me Meriauralla päädyimme Ekokompassiin, koska se on yhdenmukainen kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöohjelman kanssa, jonka saavuttamiseen tähtäämme myöhemmin. Ekokompassin rakenne vaikutti myös sopivan hieman erilaisten, ”liikkuvien toimistojen” eli laivojen ympäristötoimien suunnittelulle.

Ekokompassin omistaa Suomen Luonnonsuojeluliitto, joka on vanhin ja isoin ympäristökansalaisjärjestö Suomessa. Tunnettu ja arvostettu järjestö koettiin meillä luotettavaksi kumppaniksi.

 

Mihin tarvitsemme ympäristöjärjestelmää?

Meriaura on aina ollut tunnettu kunnianhimoisista ympäristötavoitteistaan. Hyvät aikomukset jäävät kuitenkin puolitiehen, jos tarkkoja tavoitteita tai niiden seurantaa ei ole määritelty. Ympäristöohjelman koostaminen alkoikin siitä, että tunnistamme toimintamme pääasialliset ympäristövaikutukset ja suunnittelemme toimenpiteet niiden pienentämiseksi. Konkreettiset tavoitteet määriteltiin ja jokaiselle tavoitteelle asetettiin mitattava indikaattori. Näin pystymme noudattamaan jatkuvan parantamisen periaatetta sekä kehittämään toimintaamme systemaattisesti oikeaan suuntaan.

Ulkoisesti suoritettu auditointi varmistaa sen, että tavoitteemme ovat vaatimusten mukaiset ja olemme omaksuneet oikean lähestymistavan ympäristöjärjestelmämme toteuttamiseen.

 

Tavoitteemme

On ilmeistä, että varustamon mittavimmat ympäristövaikutukset ovat peräisin laivojen operatiivisesta toiminnasta, kuten polttoaineen käytöstä aiheutuvat päästöt tai jätevedet. Siksi päätavoitteemme keskittyvät juuri näihin ongelmiin vastaamiseen; omaan bioöljyn tuotantoon sekä aluspäästöjen tonnimailisuorituksen seuraamiseen. On tärkeää, että laivat liikkuvat täydessä lastissa niin paljon kuin mahdollista, mikä puolestaan vaatii huolellista suunnittelua. Merkittävä tavoitteemme on myös estää meren rehevöitymistä ja toimittaa kuluvan vuoden aikana 80% laivojemme jätevesistä satamien vastaanottolaitteistoihin.

Joidenkin tavoitteiden osalta olemme yksin voimattomia, ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi olemme etsineet yhteistyökumppaneita ympäristötoimijoiden joukosta. Yhteistyömme Baltic Sea Action Groupin kanssa on jo alkanut lupaavasti jätevesiin liittyvällä projektilla HaminaKotkan satamassa.

Pyrimme myös vahvistamaan ulkoista viestintäämme kuukausittaisilla blogikirjoituksilla, joten tämä teksti avatkoon juhlallisesti viestintävuotemme 2022! 😊

Mia Hytti
Vastuullisuusasiantuntija

 

Lue aikaisempi uutisemme Ekokompassista