Skip to main content

Meriauran toinen vastuullisuusraportti julkaistiin kesäkuussa. Kiinnostus yritystoiminnan vastuullisuutta kohtaan on noussut trendinomaisesti viime vuosina ja hyvä näin.  Trendeillä on taipumus välillä vahvistua ja välillä heiketä, yleensä antaakseen tilaa jollekin toiselle voimistuvalle trendille. Vastuullinen yritystoiminta edellyttää, että työtä tehdään pitkäjänteisesti, määrätietoisesti ja tavoitehakuisesti jatkuvasti parempaan pyrkien, myös silloin kuin toimintaympäristössä tapahtuu ennakoimattomia muutoksia. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää toimia koko arvoketjulta raaka-ainetoimittajasta aina loppukuluttajaan asti. Palvelu-toimittajana tiedostamme oman vastuumme ja työskentelemme jatkuvasti merikuljetusten ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Työn mielekkyyttä lisää se tosiasia, että ympäristöystävällisten ratkaisuvaihtoehtojen markkinakysyntä on lyhyen ajan sisällä lisääntynyt selvästi.

Toiminnassamme suurin päästöjen aiheuttaja on laivojen polttoaine. Monitoroimme siksi tarkasti laivojen päästöjä ja suhteutamme niitä suoritettuun kuljetustyöhön. Vuoden 2021 aikana kehitimme CO2-päästöjen seurantaan ohjelmiston ja seurantajärjestelmän. Olemme asettaneet itsellemme tavoitteeksi pienentää hiilidioksidipäästöjä/kuljetettu volyymi/merimaili neljä prosenttia vuosittain seuraavien viiden vuoden ajan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää edelleen operatiivisen tehokkuuden parantamista, ja tämä puolestaan edellyttää saumatonta yhteistyötä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Toiminallisella tehokkuudella saavutettavat hyödyt ovat niin sanotusti helposti poimittavia hedelmiä, jotka eivät edellytä juurikaan taloudellisia uhrauksia. Tavoitteemme ovat kuitenkin korkeammalla, ja niiden saavuttaminen tulee edellyttämään investointeja mm. aluskalustoon, polttoainetuotantoon ja digitalisaatioon.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä konkretisoituivat vastuullisuuden monet ulottuvuudet, kun monet itsestäänselvyytenä pitämämme asiat menivät uusiksi. Merihenkilöstön turvallisuuden takaamiseksi teimme välittömästi päätöksen lopettaa kaikki liikenne venäläisiin satamiin ja laivoillamme työskenteleville ukrainalaisille ja heidän lähiomaisilleen on tarjottu mahdollisuutta tilapäisasumiseen Suomessa. Suomalaisena varustamona meillä on merkittävä vastuu huoltovarmuuden turvaamisesta mahdollisessa kriisitilanteessa ja pidämme tärkeänä, että voimme jatkossakin työllistää laivoillamme paikallisia olosuhteitamme tuntevaa päällystöä ja miehistöä.

Vallitseva, monessa suhteessa haastava maailmanpoliittinen tilanne on omiaan vauhdittamaan siirtymää kohti kestävämpiä energiaratkaisuja. Ympäristöhaittojen vähentäminen on oleellinen osaa yrityskulttuuriamme ja henkilöstömme merkittävä motivaatiotekijä. Sen turvin jatkamme johdonmukaista työtämme hiilineutraalien merikuljetusten kehittämiseksi – suhdanteista ja trendeistä riippumatta.

Beppe Rosin
Toimitusjohtaja