Skip to main content

Vuoden 2020 lopussa teimme ensimmäisen työtyytyväisyystutkimuksen merihenkilöstöllemme. 62 miehistön jäsentä vastasi kyselyyn. Olemme tutkineet tulokset huolellisesti ja lukeneet kaikki kommentit ja palautteet.

Oli ilo nähdä, että suurin osa merihenkilöstömme on tyytyväinen työoloihin ja Meriaura Groupiin työnantajana. Tässä lyhyt yhteenveto tuloksista.

Yli 90% piti työilmapiiriä hyvänä. Elinolot (hytit, messi jne.) ja työolot (työtilat, työkalut, varusteet, työvaatteet, ruoka, miehistön vuorottelu, työvuorot jne.) Saivat molemmat keskimäärin 3,7 tähteä (suurin määrä oli 5). Vapaa-ajan aktiviteetit saivat 3,4 tähteä. Hallinto ja johtaminen laivalla saivat 3,7 tähteä. Yhteistyö Meriauran toimiston ja eri osastojen kanssa saivat keskimäärin 3,6–3,9.

Kippareilta kysyttiin muutama lisäkysymys. Aluksen ja toimiston välistä viestintää kipparit pitivät hyvänä (4,1 tähteä), samoin kuin koko yrityksen johtamisesta (3,8 tähteä). Kipparit kokivat myös saavansa hyvää tukea työhönsä, ja 71% koki voivansa osallistua suunnittelutyöhön yhdessä maaorganisaation eri osastojen kanssa. Aikomuksemme on ottaa kapteenit aikaisempaa enemmän mukaan päätöksentekoon ja suunnitteluun. Päälliköillä on erittäin tärkeä osa päivittäisessä toiminnassa.

Tutkimuksen mukaan jotkut osa-alueet tarvitsevat parannusta, ja yritämme parhaamme mukaan ratkaista nämä kysymykset. Monet miehistön jäsenistämme toivoivat, että toimistohenkilöstö ja johto vierailisivat aluksilla useammin, ja pyrimme tätä toteuttamaan heti, kun Covid19-pandemia rauhoittuu ja antaa mahdollisuuden tavata henkilökuntaamme turvallisesti. Myös wi-fi:n puuttuminen avomerellä katsottiin puutteeksi, ja pyrimme löytämään ratkaisun miehistön jäsenten jäsenten yhteyksien parantamiseksi kesään 2021 mennessä.

Työnantaja-arvosanaksi Meriaura Group sai merihenkilöstöltä 4,2 tähteä viidestä. Tämä on hieno tulos. Kiitämme nöyrästi kaikkia kyselyyn osallistuneita miehistön jäseniämme!