Skip to main content
Ajankohtaista

Meriauran liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta 2022

By 26.10.2022No Comments

Osana yhdistymistä Savosolar Oyj:n kanssa Meriaura julkaisee ensimmäisen liiketoimintakatsauksen.

Avainluvut ja merkittävät tapahtumat heinä-syyskuussa 2022

  • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 20,4 milj. euroa (7-9/2021: 13,6 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 3,8 milj. euroa (2021 1,5 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli 3,6 milj. euroa (2021 1,5 milj. euroa).
  • Alus Mirva VG myytiin 8.9.2022. Katsauskauden liiketulos ja tulos sisältävät aluksesta saadun myyntivoiton (0,9 milj. euroa). Aluksen käyttöä jatketaan vuokrattuna.
  • 15.8. Meriaura Oy osti Biolaite Oy:n koko osakekannan.
  • 29.8. Meriaura Oy:n emoyhtiö VG-Shipping Oy allekirjoitti ehdollisen osakevaihtosopimuksen Savosolar Oyj:n kanssa, jolla se myy Meriaura Oy:n liiketoiminnat Savosolar Oyj:lle. VG-Shipping Oy:stä tulee yhdistymisen jälkeen Savosolar Oyj:n enemmistöomistaja.
  • 21.9. Meriaura, Wärtsilä ja Green NortH2 Energy allekirjoittivat aiesopimuksen vihreää ammoniakkia polttoaineena käyttävän rahtialuksen rakentamisesta.

Avainluvut tammi-syyskuussa 2022

  • Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 53,7 milj. euroa (2021 39,2 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 7,8 milj. euroa (2021 3,6 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli 7,1 milj. euroa (2021 3,5 milj. euroa).

Liiketoiminnan kehitys heinä-syyskuussa 2022

Meriauran kolmas kvartaali oli vahva ja yrityksen historian paras kesäkvartaali. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen verrattuna 50 % ja oli 20,4 M€ (13,6 M€). Tulos parani selkeästi ja oli 3,6 M€ (1,5 M€). Tiedot eivät ole suoraan verrannollisia edelliseen vuoteen vuodenvaihteessa 2021/2022 tapahtuneiden liiketoimintakauppojen vuoksi. Meriauralle siirtyi liiketoimintakaupoissa emoyhtiö VG-Shipping Oy:ltä varustamoliiketoiminta ja Aura Mare Oy:ltä hallintoliiketoiminnot. Siirtyneiden liiketoimintojen vaikutus liikevaihtoon on kuluvana vuonna ollut noin +4 %. Kuluvaikutus on ollut lähinnä rakenteellinen, kun aiemmin vuokratut alukset ja ostetut palvelut siirtyivät omaan omistukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Perinteisesti merikuljetusten kysyntä on kolmannella kvartaalilla alkuvuotta heikompaa, mikä on heijastunut niin rahteihin kuin kapasiteetin käyttöasteeseen. Kuluneenakin kesänä koettiin lievä ja hetkellinen lasku kysynnässä lomakauden aikana, mutta onnistuneen ennakkomyynnin ja sopimuskattavuuden turvin laivat olivat hyvin työllistettyjä, ja kannattavuus säilyi hyvänä.

Paitsi yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa kysyntä oli vahvaa myös muualla Manner-Euroopassa ja Välimerellä, minkä takia laivakapasiteettia ei juurikaan siirtynyt alueelta toiselle ja markkina pysyi tasapainoisena. Useimmat varustamot pyrkivät mahdollisuuksien mukaan ajoittamaan laivojen telakointeja kesäkaudelle, ja tämä vaikuttaa osaltaan kapasiteettiin. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta noin 60 prosenttia muodostui Bulk-liiketoiminnasta. Bulk-liiketoiminnan liikevaihdosta yli 70 % kertyi sopimusasiakkaiden lasteista, mikä on samaa tasoa tai hieman enemmän kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Spot-markkina oli heinä-elokuussa hetkellisesti hiljaisempi, mutta sen vaikutus rahtitasoihin oli kuitenkin melko vähäinen. Syyskuussa markkinoilla nähtiin kysynnän vilkastuminen kesää edeltäneelle tasolle.

Projektilogistiikan kuljetusten kansilastilaivat olivat niin ikään hyvin työllistettyjä koko kvartaalin ajan. Katsauskaudella toteutettiin muun muassa kuljetuksia tuulivoimaprojektiin Norjassa ja kuljetettiin satamanostureita niin Islantiin kuin Välimerellekin.  Projektilogistiikan osuus oli hieman alle 30 prosenttia liikevaihdosta. Laivapolttoaineen hinta on Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta lähtien ollut poikkeuksellisen korkea ja kvartaalin euromääräiset polttoaineostot olivat yli kaksinkertaiset verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon.  Voimakkaasti kohonnut polttoaineen hinta kasvatti merkittävästi liikevaihtoa vertailukauteen nähden, mutta kuljetussopimusten polttoainelausekkeista johtuen vaikutus euromääräiseen tulokseen oli vähäinen.

Muun liiketoiminnan osalta Kipsi-projektin kipsinlevityksen pääkausi ajoittui kolmannelle kvartaalille. Levityskaudella kipsiä levitettiin 5500 peltohehtaarille, eli noin 35 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edellisistä vuosista poiketen kipsiä ei geopoliittisesta tilanteesta johtuen voitu kuljettaa Siilinjärveltä Saimaan kanavaa pitkin laivoilla, vaan se jouduttiin siirtämään rekka-autoilla joko välivarastoihin tai suoraan maatiloille. Muun liiketoiminnan osuus oli katsauskaudella noin 10 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Muut merkittävät tapahtumat katsauskaudella

Meriauran emoyhtiö VG-Shipping ja Savosolar Oyj solmivat ehdollisen sopimuksen Meriaura Oy:n koko osakekannan myymisestä Savosolar Oyj:lle.

Meriaura myi Mirva VG aluksen pitkäaikaiselle yhteistyökumppanilleen, Helmer Lundström Ab:lle. Myynnin yhteydessä Meriaura solmi laivasta pitkäaikaisen aikarahtisopimuksen, ja laivan liikennöinti jatkui keskeytyksittä. Osana järjestelyä sovittiin, että Meriaura hoitaa jatkossakin laivan miehityksen, ja näin ollen kaupalla ei ollut vaikutusta miehistön työsuhteisiin.

Meriaura allekirjoitti yhdessä Green NortH2 ja Wärtsilän kanssa aiesopimuksen ns. vihreää ammoniakkia polttoaineena käyttävän rahtilaivan suunnittelusta ja rakentamisesta.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat

RoRo-alus Polaris VG, jonka myymisestä oli sovittu tammikuussa 2022, luovutettiin uudelle omistajalleen lokakuussa sen palauduttua suunnitellusti pitkäaikaisesta aikarahdista syyskuussa.

Lisätietoja:

Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Bengt-Erik Rosin
Puh.  +358 50 557 4323, sähköposti: beppe.rosin@meriaura.fi

Meriaura Oy lyhyesti

Meriaura on vuonna 1986 perustettu suomalainen merilogistiikkayritys, joka on keskittynyt bulk-kuljetuksiin ja vaativien erikoislastien kuljettamiseen. Kuivarahtialukset kuljettavat muun muassa bio- ja kiertotalouden tuotteita, agri-bulkkia ja mineraaleja asiakasteollisuuden tarpeisiin pääasiallisesti Itä- ja Pohjanmeren alueella.  Erikoislasteihin suunnitellut kansilastialukset operoivat Euroopan laajuisesti, ja niiden osalta merkittävimmät asiakassegmentit ovat uusiutuva energia, satamanosturit ja -laitteet, laivanrakennus- ja off-shore teollisuus. Yhtiö operoi 14 alusta ja tuottaa myös miehitys- ja laivanhoitopalveluita ulkopuolisille asiakkaille.

Yhtiö pyrkii kaikissa toiminnoissaan mahdollisimman ympäristöystävälliseen toimintaan ja haluaa olla innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä.