Skip to main content

Meriauran osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.1.2023 Meriauran hallitukseen on valittu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Mälkiä. Muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Riinu Walls, Antti Vehviläinen, Kirsi Suopelto ja Jari Varjotie. Hallituksen varajäseniksi valittiin Vidar Tollander ja Lauri Rautiainen.