Skip to main content

Meriaura Groupissa toteutettiin vuodenvaihteessa sisäinen rakennejärjestely, jossa VG-Shippingin varustamo- ja miehitysliiketoiminta, sekä Aura Mare Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon liiketoiminta keskitettiin Meriaura Oy:lle.  Uudelleenjärjestelyn yhteydessä Meriaura Oy:n uudeksi hallitukseksi valittiin VG-Shippingin toimiva hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jussi Mälkiä, ja jäseninä Riinu Walls, Ari Kaaro ja Antti Vehviläinen. Varajäseninä jatkavat Lauri Rautiainen ja Vidar Tollander. Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja Beppe Rosin, ja sihteerinä hallintojohtaja Jutta Seppänen.

 

Meriauran johtoryhmän muodostavat

Toimitusjohtaja Beppe Rosin, Operatiivinen johtaja Mathias Landor, Varustamoliiketoiminnan johtaja Thomas Friis, Hallintojohtaja Jutta Seppänen, Talousjohtaja Miia Peltonen, Viestintäpäällikkö Elina Mälkiä, sekä hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä.