Skip to main content

Meriauran emoyhtiö VG-Shipping Oy on 29.8.2022 allekirjoittanut ehdollisen osakevaihtosopimuksen Savosolar Oyj:n kanssa, jolla Savosolar ostaa VG-Shipping Oy:ltä merilogistiikkaan erikoistuneen Meriaura Oy:n ja kierrätettyjä biopolttoaineita tuottavan VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. VG-Shippingistä tulee yhdistymisen jälkeen Savosolar Oyj:n enemmistöomistaja.

Yhdistymisen myötä VG-Shipping omistaa uuden yhtiön osakkeista 70 prosenttia, ja Savosolarin omistajat saavat 30 prosentin omistusosuuden. Savosolar saa VG-Shippingistä pitkäaikaisen ja sitoutuneen ankkuriomistajan, jolla on erittäin vahvat näytöt liiketoiminnan menestyksellisestä kehittämisestä merilogistiikassa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Yhtiöiden yhteinen vahva taloudellinen asema parantaa edellytyksiä tuleville investoinneille, pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle ja arvonluonnille.

Meriaura, VG EcoFuel ja Savosolar pystyvät yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikkaamaan markkinoilla vallitsevaa tarjonnan vajetta. Yhdistyminen nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa.

VG-Shippingin pääomistajana ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Mälkiä, joka on investoinut vuosia merilogistiikan vähähiilisyyteen ja etsii jatkuvasti uusia liiketoimintaratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
“Olen tutustunut Savosolariin toimintaan, koska olen kiinnostunut uusiutuvista ja kestävistä energiaratkaisuista. Yhtiössä on tehty isoja investointeja ja vuosia erinomaista kehitystyötä. Savosolarin aurinkolämpöratkaisut vähentävät merkittävästi hiilipäästöjä ja ne vastaavat olemassa olevaan ja kasvavaan asiakastarpeeseen mielestäni erinomaisesti. Uskon, että Savosolarin myynti kasvaa, ja haluan olla mukana tekemässä vihreää siirtymää myös lämpöenergian osalta”, VG- Shippingin hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä kertoo.

Yritysjärjestely toteutetaan järjestämällä suunnattu osakeanti Meriaura Oy:n koko osakekannan omistavalle VG-Shipping Oy:lle. Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 30.11.2022 mennessä. Yhdistyvien yhtiöiden osakkeet on suunniteltu otettavan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla Tukholmassa ja Helsingissä.

Yhtiöt jatkavat omilla nimillään ja brändeillään. Meriauran ja VG EcoFuelin toiminta jatkuu entisellään, eikä yhdistymisellä ole vaikutusta Meriauran asiakkaisiin tai työntekijöidemme työsuhteisiin.

Lisätietoja:

Jussi Mälkiä, hallituksen puheenjohtaja, VG-Shipping Oy

jussi.malkia@meriaura.fi, +358 400 785 489

Lue Savosolarin yhtiötiedote täältä