Skip to main content

Oletko koskaan miettinyt mitä lasipullolle tai -pakkaukselle tapahtuu sen jälkeen, kun sen on palauttanut kierrätyspisteeseen tai pullonpalautusautomaattiin? Ennen seuraavaa elämäänsä uutena tuotteena se suurella todennäköisyydellä päätyy käsittelyyn Forssaan ja matkustaa sen jälkeen (siruina) Meriaura-yritysryhmään kuuluvan VG-Portin kierrätysterminaaliin Naantaliin, josta se jatkaa matkaansa Meriauran aluksen ruumassa Eurooppaan. Haastattelimme Suomen suurimman kierrätyslasin käsittelijän ja pitkäaikaisen asiakkaamme Uusioaines Oy:n Ilkka Rekolaista ja Henry Rawstornea lasinkierrätysbisneksen saloista.

Uusioaines edistää kiertotaloutta toteuttamalla ja kehittämällä vastuullista lasinkierrätystä.

Vuonna 1994 perustettu Uusioaines Oy on suomalaisen lasinkierrätyksen uranuurtaja. Se kerää ja vastaanottaa jätelasia, käsittelee ja myy sitä raaka-aineeksi teollisuuteen siruna, lasijauheena ja lasihiekkana, sekä valmistaa Foamit-vaahtolasimursketta infra- ja talonrakentamiseen. Yrityksen palveluksessa on n. 40 työntekijää ja sen suurimmat omistajat ovat Partnera Oyj ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Nykyisin Uusioaines on osa Foamit Groupia, jolla on tytäryhtiöt myös Ruotsissa ja Norjassa. Foamit Groupin liikevaihto v. 2023 oli 43,7miljoonaa euroa.

Uusioaineksen tuotantolaitokset sijaitsevat Forssassa. Siellä vastaanotetaan lähes kaikkea lasijätettä, kuten pakkauslaseja teollisuudelta ja jätehuollosta sekä valtakunnallisista keruujärjestelmistä, joita ylläpitävät Palpa (Suomen Palautuspakkaus Oy) ja Rinki (Suomen Pakkauskierrätys Oy). Tyypillisiä pakkauslaseja ovat pantilliset keräyslasipullot, pantittomat pullot ja purkit, sekä sairaalalasit. Tasolasia, kuten ikkunalasia, taas tulee mm. lasitehtaista, lasiliikkeistä, autokorjaamoista ja jätehuollosta.

Pyrkimys nollajätteeseen – kaikki kierrätetty lasi päätyy hyötykäyttöön

Rekolainen vastaa Uusioaineksella lasiliiketoiminnasta. Hän kertoo Foamit vaahtolasin valmistuksen tehneen liiketoiminnasta käytännössä jätteetöntä. Huonolaatuisempi kierrätyslasi, joka ei kelpaa enää uuden lasin raaka-aineeksi, kelpaa silti vaahtolasin valmistukseen. Vaahtolasi on kevyt ja huokoinen eriste- ja täytemateriaali mm. rakentamiseen. Kaikki kierrätetty lasi saadaan siis hyötykäyttöön.

Lasia materiaalina voidaan kierrättää rajattomasti uusien pakkausten valmistukseen ilman, että sen laatu tai puhtaus heikkenee. Lasin käsittelyprosessissa lajittelu on kaiken a ja o. Tasolasit pysyvät omana jakeenaan, ja pakkauslasia lajitellaan mm. värin perusteella. Rekolaisen mukaan kierrätykseen tulee vaihtelevan laatuista ja puhdasta lasia, joten lajittelua tehdään Forssassa useassa eri prosessissa. Uuden lasin valmistuksessa raaka-aineen laatu on tärkeä, ”virhettä” eli epäpuhtauksia sallitaan vain joitain grammoja per tonni. Metallit ja muut epäpuhtaudet on saatava pois. Laatuun tuo oman haasteensa lasin varastointi ulkona, jolloin sateen ja tuulen mukana saattaa tulla epäpuhtauksia. Siksi kaikkein korkealaatuisin lasi varastoidaan Naantalissakin sisällä VG-portin uudessa hallissa.

Pitkä yhteistyösuhde Meriauran kanssa

Meriauran ja Uusioaineksen yhteistyö on alkanut jo 2000-luvun alussa. Vuosien varrella volyymit ovat kasvaneet. Uusioaineksen kautta kulkevasta kierrätyslasista reilu puolet päätyy vientiin. Koska laivauskustannukset ovat Suomesta pitkän merimatkan tähden bulk-tuotteelle korkeat, täytyy laadun olla erityisen hyvää. ”Suomella on lasimarkkinoilla erittäin hyvä maine ja kierrätyslasin laatu on maailman parasta”, kertoo Henry Rawstorne.

Uusioaineksella arvostetaan Meriauran joustavuutta ja positiivista säännöllistä kommunikaatiota sekä vuosien varrella syntynyttä hyvää lasibisneksen tuntemusta. Tärkeä laivauskohde Uusioainekselle on Englannin Goole, jossa vuorovedet ohjaavat tarkasti laivojen aikataulua. Aikataulussa pysyminen ja ajallaan tapahtuvat toimitukset ovatkin rahdinkuljettajan onnistumisen mittareita. Rawstorne kiittelee Meriauran rahtausta ja pitää erittäin hyvänä, että mukana on henkilöitä, joilla on merenkulkijatausta ja jotka ovat omakohtaisesti kokeneet esim. vuoroveden haasteet kapealla joella.

Meriauran ja Uusioaineksen yhteistyö on syventynyt ja monipuolistunut syksyllä 2023, kun myös lasin varastointi ja satamakäsittely siirtyivät Meriaura-yritysryhmään kuuluvalle VG-Portille, jolle valmistui vuoden 2023 aikana uutta varastokenttää ja varastohalli Naantalin Luonnonmaalle. Omat satamaoperaatiot tuovat joustavuutta, ja laivan satamassaoloaika saadaan minimoitua. Kustannustehokkuutta syntyy myös asiakkaalle, kun kaikki kuljetusketjun osaset ovat Meriauran käsissä.

Ilkka Rekolainen toimii Uusioaineksella Glass Business Category Managerina, eli hän mm. vastaa lasin hankinnasta.. Joulun alla hän oli vierailemassa yhteistyökumppani VG-Portin varastoalueella, jossa kasa tasolasia odotti lastausta Meriauran Aava VG -alukseen.

Uusioaineksen lasimurskaa varastoidaan Meriaura-yritysryhmään kuuluvan VG-portin uudessa hallissa Naantalin Luonnonmaalla.

 

Uusioaineksen Miikka Löfman, Henry Rawstorne ja Ilkka Rekolainen tarkastamassa lasin laatua ennen laivausta Iso-Britanniaan.

 

Lähteet:
Haastattelut

Ilkka Rekolainen, Glass Business Category Manager
Henry Rawstorne, Account manager, Glass and Foamit export Sales

https://foamit.fi

Foamit Groupin vastuullisuusraportti 2022