Skip to main content
Blogi

Kumppanisi kestävämmän merenkulun etulinjassa

By 31.3.2021No Comments

Julkaisimme tänään uuden logon ja uudistuneen brändi-ilmeen, joka on yhtenäinen koko Meriaura Groupille. Vaikka konserniin kuuluvien yritysten oikeudellinen rakenne pysyy muuttumattomana, olemme tehostaneet prosessejamme ja organisaatiotamme, ja jatkossa toimimme entistä tiiviimmin yhtenä kokonaisuutena hyödyntämällä eri osastojen vahvuuksia. Kaikki palvelumme löytyvät saman sateenvarjon alta, olipa sitten kyseessä rahtaus, agentuuri, laivanhoito, miehitys tai satamapalvelut. Muutosten perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa laadukas asiakaspalvelu, sekä pysyä etulinjassa kestävien merenkulun ratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Logo tai brändi-ilme sinänsä ei tarkoita mitään ilman sen takana olevia arvoja, tavoitteita ja lupauksia. Yrityksemme arvoja ovat innovatiivisuus, yhteistyö, vilpittömyys, ahkeruus ja vastuullisuus, ja teemme parhaamme täyttääksemme nämä ehkä hieman juhlalliselta kuulostavat sanat. Nämä arvot ohjaavat työtämme niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Uskomme, että hyvä tiimihenki siirtyy ja välittyy ulospäin. Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme arvioivat viime kädessä, kuinka hyvin onnistumme, ja siksi arvostamme palautettanne

Meriaura Group on aina käyttänyt paljon aikaa ja resursseja merenkulkualan viemiseksi vihreämpään suuntaan. Polku nollapäästöihin ei ole aina suora ja matka koostuu monista askelista. Pienet askeleet ovat päivittäin tehtyjä päätöksiä, jotka ovat toteutettavissa olemassa olevien resurssien ja tekniikan avulla. Esimerkiksi keskittymällä jatkuvasti alusten käyttöasteeseen, bunkkerinkulutukseen, painolastiprosenttiin ja muuhun ”tyhjäkäyntiin”, voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä. Hyvän ja avoimen viestinnän lisäksi parannettu toiminnan tehokkuus edellyttää ennakointia, joustavuutta ja organisaatiota, joka haastaa toisiaan ja pyrkii jatkuvasti parempiin käytäntöihin. Tässä ”huippuosaamisen etsinnässä” emme saa unohtaa aluksen miehistöä, jolla on keskeinen rooli jokaisen matkan onnistumisessa. Siksi päällystön ottaminen mukaan jokapäiväiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon on osa pyrkimyksiämme hyödyntää mahdollisimman laajasti työntekijöidemme osaamista.

Pienten asekeleiden lisäksi tarvitaan myös suuria harppauksia, ja kuten investointeja uuteen tonnistoon ja tekniikkaan. Muutama vuosi sitten vastaanotimme EcoCoaster-uudisrakennukset, jotka voivat käyttää biopolttoainetta ja joiden kulutus on huomattavasti pienempi kuin vastaavilla samankokoisilla aluksilla. Vaikka tästä on jo melkein viisi vuotta, nämä alukset ovat edelleen melko ainutlaatuisia. Ehkä vielä ainutlaatuisempi oli EcoVoy-rahtaussopimus vuonna 2019, joka tarjosi asiakkaalle mahdollisuuden melkein CO2-neutraaliin kuljetukseen. Mutta ”melkein” ei riitä, ja nyt on aika nostaa rimaa korkeammalle. Seuraava ja kunnianhimoinen projektimme on suunnitella ja toteuttaa 100% hiilineutraali aluskonsepti. Päästöttömän käyttövoiman lisäksi uusi konsepti sisältää älykkäämpiä ratkaisuja lastinkäsittelyyn sääriskien poistamiseksi ja satama-ajan lyhentämiseksi.

Tänä päivänä uuden aluksen suunnittelussa digitalisaation mahdollisuudet ovat tärkeässä osassa. Tässä onnistumisesta on jo näyttöä, sillä digitaalisten työkalujen ansiosta organisaatiomme siirtyminen etätyöskentelyyn sujui erittäin hyvin jo vuosi sitten. Tulevaisuudessa digitalisaation on tarkoitus tarjota parempaa ja ajankohtaista tietoa, mikä puolestaan ​​tähtää parempaan käyttöasteeseen ja lopulta ekonomiseen ja ekologiseen tehokkuuteen.

Kestävämpien ratkaisujen kehittäminen on palkitsevaa jo sinänsä, mutta koemme myös vastuuta asiakkaitamme kohtaan. Toimialalla kuin toimialalla on ryhdytty toimenpiteisiin ympäristövaikutustensa vähentämiseksi ja siinä onnistumisella voidaan ennustaa olevan ratkaiseva merkitys yrityksen kilpailukykyyn yhä tiedostavimmilla markkinoilla. Monet sopimusasiakkaistamme ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita ja aikatauluja päästöjen vähentämiseksi, ja joissakin tapauksissa jopa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Palveluntarjoajana haluamme kantaa oman kortemme kekoon ja tukea kumppaneitamme heidän pyrkimyksissään.

Beppe Rosin