Skip to main content
AjankohtaistaYleinen

Korona­virukseen varautuminen Meriaura Groupissa

By 13.3.202015 toukokuun, 2020No Comments

Koronavirus ei ole vaikuttanut laivaliikenteeseemme ja pyrimme pitämään kaikki toiminnot normaaleina ja palvelemme asiakkaitamme kuten aikaisemminkin. Olemme kuitenkin lisänneet hygienian tasoa, peruneet ei-kiireelliset tapaamiset, ja pyrimme järjestämään asiakas- ym. yhteistyötahokontaktit toistaiseksi etänä. Toimistohenkilökuntamme osalta työt järjestetään siten, että toimistolla on paikalla vähemmän henkilöitä, ja osa työskentelee kotoa käsin etänä. Tällä pyrimme varmistamaan henkilöstömme hyvinvoinnin ja turvallisuuden, sekä yrityksen toiminnan jatkumisen normaalina. Näillä toimilla pyrimme myös osaltamme hillitsemään koronavirusepidempian nopeaa kehittymistä, jotta terveydenhoitojärjestelmämme ei joutuisi ylikuormitustilanteeseen. Olemme myös ohjeistaneet laivahenkilökuntaamme koronavirukselta suojautumisen, ja kuinka toimia mahdollisen altistumisen/tartunnan varalta. Seuraamme tilannetta ja viranomaisten ohjeistusta, sekä annamme niiden mukaisesti päivityksiä ohjeistuksiimme.