Skip to main content

Kipsin laivaukset ovat sujuneet suunnitelmien mukaan ja Meriaura on kuljettanut suurimman osa ensimmäisen levityskauden kipsistä Saimaalta Varsinais-Suomen satamiin odottamaan levitystä pelloille. Kipsiä tuodaan tällä levityskaudella n. 42.000 tonnia Naantaliin ja Raaseporin Skogbyn satamiin, ja lisäksi kipsiä on tuotu Siilinjärveltä kumipyöräkuljetuksina suoraan tiloille. Kuljetukset lähialueiden pelloille ovat alkamassa pikkuhiljaa, ja kiihtyvät sadonkorjuiden edetessä. ”Nyt on puitu ruokaherneet, nurminata, syysrapsi ja ruista, seuraavaksi tulee vuoroon syysvehnät. Keväällä kylvettyjen viljojen jälkiversonta tulee siirtämään sadonkorjuuta tavanomaista myöhemmäksi”, kertoo Meriauran kipsihankkeen projektikoordinaattori Jyrki Heino.

Viljelijät voivat ottaa Meriauraan yhteyttä mikäli tilalla on levitykseen valmiita peltolohkoja tai kipsille soveltuvaa varastointitilaa, jotta kipsi voidaan kuljettaa tilalle ja se on sopivan levitysajan koittaessa valmiina lähellä kipsattavia lohkoja. Urakoitsijat hoitavat pääosin yhteydenpidon viljelijöiden kanssa, sopivat maakuljetusten purkupaikat ja levityksen ajankohdan.

Kipsin peltolevityksellä suojellaan Saaristomerta ja pyritään vähentämään kiintoaineksen ja fosforin valumista Itämereen. Hanke on osa ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Lisätietoja:

Jyrki Heino, projektikoordinaattori, Meriaura Oy puh. 040 592 0771

Tietoa KIPSI-hankkeesta: https://www.ymparisto.fi/kipsinlevitys.

Kipsiä lastataan auton kyytiin lähialueen peltolohkoille kuljetettavaksi Meriaura Groupin satamassa Naantalin Luonnonmaalla.