Skip to main content

Kipsihankkeen peltolevitykset on ensimmäisen kauden osalta saatu päätökseen. Vuonna 2020 kipsiä levitettiin yhteensä n. 35400 tonnia vajaalle 9000 peltohehtaarille Varsinais-Suomen alueella.

Kesän aikana Meriaura kuljetti kipsin Siilinjärveltä pääsääntöisesti vesitse Saimaan kanavan kautta Varsinais-Suomeen Naantalin ja Skogbyn satamiin, yhteensä 17 laivalastillista. Satamista kipsi jaeltiin rekkakuljetuksina pelloille, ja sieltä edelleen levitettiin lohkoille alihankintaverkoston toimesta. Kipsiä kuljetettiin myös maanteitse Siilinjärveltä suoraan maatiloille, Itä-Suomeen suuntautuvan muun rekkaliikenteen paluukuormina.

Meriaurassa ensimmäiseen levityskauteen ollaan tyytyväisiä, ja ensi kautta valmistellaan ja suunnitellaan vuoden 2020 kokemusten perusteella. ”Tämä on ollut harjoitteluvuosi. Saamaamme valmisteluaikaan ja isoon volyymiin nähden voidaan kokonaisuuteen olla tyytyväisiä. Ensi kauden tavoite on tuplata levitettävä volyymi”, kertoo Meriauran kipsihankkeen projektikoordinaattori Jyrki Heino. Myös ELY-keskuksen tähän mennessä keräämä viljelijäpalaute on ollut positiivista. ”Kipsihanke on monella tapaa hyödyksi Varsinais-Suomelle, se luo paikallisesti työtä, parantaa viljelijöiden viljelysmaata vähentämällä eroosiota, ja lisäksi vaikuttaa vesistöjen tilaan positiivisesti”, Heino jatkaa.

KIPSI-hanke on erittäin suuren mittakaavan konkreettinen hanke Saaristomeren tilan parantamiseksi. Samalla kyseessä on maatalouden uuden vesiensuojelukeinon laajamittakaavainen kokeilu ja uusi askel puhtaan kestävästi tuotetun suomalaisen ruoan tarinassa. Saaristomeren valuma-alueella on kipsin levitykseen soveltuvaa peltoa noin 150 000 hehtaaria. KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä vähintään 50 000 hehtaarille. Meriaura toimii ELY-keskukseen nähden kipsihankkeen päävastuullisena palvelutarjoajana, joka vastaa koko toimitusketjusta kipsin hankinnasta viljelijöiden pelloille levitykseen saakka.

Ensi vuoden haku viljelijöille aukeaa keväällä 2021. Pellon kipsikäsittely on viljelijälle maksuton.

Lue lisää kipsihankkeesta