Johtamisen periaatteet

Yhtiömme ylin johto on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään turvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmää

Laatupolitiikkamme pähkinänkuoressa

Laadunhallintajärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001:2015 mukaisesti. Yhtiömme ylin johto on sitoutunut ylläpitämään ja kehittämään turvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmää, jolla varmistetaan että:

  • pyrimme parantamaan asiakastyytyväisyyttä järjestelmien, osaamisen ja ymmärryksen kautta yhteistyössä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa
  • kaikki toimintomme suoritetaan ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja turvallisesti voimassaolevien lakien, määräyksien ja sääntöjen mukaisesti.
  • käytössämme olevat toimintamallit ottavat huomioon ennakoivat ja suojaavat toimenpiteet, jotta kaikki toimintomme kehittäisivät turvallisuus- ja työturvallisuustaitoja, parantaisivat työhyvinvointia ja työterveyttä sekä vahvistaisivat laatu- ja ympäristötoimia
  • kartoitamme ja vähennämme toiminnan riskejä keskittymällä jatkuviin toimenpiteisiin työterveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun parantamiseksi.