Skip to main content
Lue lisää

Olemme kesällä 2019 aloittaneet projektin, joka tähtää laivastomme ympäristöjalanjäljen minimointiin. Tavoitteemme on mennä MARPOLin asettamaa minimivelvoitetta paljon pidemmälle. Kaikki päästöt aluksista Itämereen on saatava loppumaan.

Jätteen vähennysprojektimme ”MERI” käsittää 4 osa-aluetta:

  1. Minimizing of waste at source
  2. Enhancing onboard process & operation to reduce waste
  3. Recycling of waste materials is amplified
  4. Improving handling of residual waste products

Eli tavoitteena on

  • Minimoida jätteen määrää jo sen alkulähteillä eli ennen kuin sitä syntyy
  • Tehostaa prosesseja ja käytäntöjä laivalla jätteen määrän vähentämiseksi
  • Tehostaa kierrätettävien jakeiden kierrätystä
  • Parantaa jätteiden käsittelyä

Projektin ensimmäisessä vaiheessa keräämme aluksiltamme ideoita em. asioiden käytännön toteutuksen osalta. Olemme ohjeistaneet laivoja että 1.7.2019 jälkeen mustia- ja harmaita vesiä ei päästetä mereen vaan aina satamaan, ei edes lain sallimalla avomerellä.

Seuraavassa vaiheessa pyrimme luomaan standardit kaikille aluksillemme käytännöistä, jotka tähtäävät kulutuksen vähentämiseen, kierrätyksen ja uusiokäytön tehostamiseen, ruokahävikin minimoimiseen ja laivalla nautittavien aterioiden ohjaamiseen pikkuhiljaa ympäristö- ja ilmastoystävällisempään suuntaan.

Satamien käsittely- ja vastaanottokyky eri jakeiden osalta onkin avainasemassa laivojen ympäristöystävällisyyttä lisättäessä. Toivomme, että ne Itämeren satamat, joissa jätteiden ja kierrätysmateriaalien vastaanoton fasiliteetit kaipaavat vielä parannusta, ovat halukkaita ottamaan haasteen vastaan.

Me uskomme, että positiivinen asenne ja into tehdä asioita paremmin tarttuu, ja henkilökohtainen mahdollisuus konkreettisesti vaikuttaa Itämeren tilaan motivoi. Muutos voidaan tehdä vain yhdessä!

Kysy, niin kerromme lisää!

Kestävän kehityksen asiantuntija Mia Hytti