Skip to main content
Blogi

Askeleita kohti fossiilivapaata merenkulkua

By 1.11.202331 tammikuun, 2024No Comments

Lukuisat ilmastoennätykset ovat rikkoontuneet vuoden 2023 aikana. Syyskuu oli selvästi lämpimin koko mittaushistorian aikana niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Myös koko vuodesta näyttää tulevan ennätyslämmin. Globaalisti merijääpeitteen pinta-ala on laskenut ennätyksellisen pieneksi. Vuoden aikana on koettu lukuisia ennätyksellisiä sään ääri-ilmiöitä, kuten poikkeuksellisia rankkasateita ja tulvia. Kaikki tämä johtuu siitä, että ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet ovat jatkaneet kasvuaan ja alkavat olla jo vaarallisella tasolla. Muut kriisit ovat ymmärrettävästi saaneet mediassa paljon huomiota, mutta samalla ilmastonmuutoksen pahenemista on käsitelty liian vähän. Päästöjen vähentämisellä on päivä päivältä kovempi kiire.

Meriaura on perustamisestaan lähtien tunnistanut globaalien ympäristöongelmien vakavuuden ja koittanut edistää merenkulun päästövähennyksiä. Olemme vuosikausia ajaneet alan säätelyn kehittämistä tavalla, joka priorisoisi päästövähennyksiä. Globaalin ja perinteikkään merenkulun toimintatavat ja teknologiat kehittyvät kuitenkin liian hitaasti. Taloudellisista syistä ei ole mahdollista toteuttaa paikallista tiukkaa säätelyä kansainvälisesti kilpaillulla alalla, vaan säätelyn pitää koskea kaikkia tai vähintäänkin valtaosaa toimijoista.

Paikallisesti on kuitenkin voitu tehdä paljon. Vuoden 2023 aikana olemme Meriaurassa pystyneet merkittävästi lisäämään itse kierrätysraaka-aineesta valmistamamme biopolttoaineen käyttöä. Vuosia jatkunut työ laivojen energiatehokkaan toiminnan kehittämiseksi niin operatiivisesti kuin investoimalla ja kehittämällä kalustoa on myös vähentänyt polttoaineenkulutusta. Pieniäkään yksityiskohtia ei ole jätetty huomiotta: viime viikkoina sukeltajat ovat jälleen puhdistaneet laivojemme pohjia. Pohjan pesussa poistetaan laivaan kiinnittynyttä kasvustoa ja vähennetään ajovastusta. Tulemmekin jatkossa lisäämään pohjien pesua, sillä pienikin pudotus kulutuksessa kertautuu vuoden kuluessa säästäen polttoainetta ja vähentäen päästöjä.

Merenkulun säätely on asia, johon yksittäisellä varustamolla on varsin vähän vaikutusvaltaa, joten toivomme kaikkien muidenkin edistävän mahdollisimman nopeaa muutosta kohti täysin fossiilivapaata merenkulkua. Fossiilisia polttoaineita korvaavia tekniikoita on olemassa, mutta ne eivät pääse yleistymään niin kauan kuin fossiiliset polttoaineet ovat halvin ja helpoin käyttövoima. Ottaen huomioon ilmaston huolestuttavan tilan olisi merenkulun päästövähennyksiä koskevan säätelyn aikataulua kiristettävä. Me Meriauralla teemme oman osamme niin hyvin kuin mahdollista: kehitämme ja käytämme päästöjä vähentäviä tekniikoita ja polttoaineita. Kehittämämme EcoVoy rahtaussopimus tarjoaa myös asiakkaillemme mahdollisuuden vähentää päästöjään.


Esko Pettay
Sustainability Manager