Language
Ship management

VG EcoFuel - korkealaatuista kierrätettyä bioöljyä

VG EcoFuel Oy valmistaa teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä raaka-ainetta öljynjalostukseen. Raaka-aineemme ovat 100% kierrätettyjä tai jätepohjaisia, ja siksi niiden kasvihuonekaasupäästövaikutus on 60-97% pienempi fossiilisiin öljyihin ja polttoaineisiin verrattuna.

Biopolttoaineita pidetään usein eettisesti kyseenalaisina koska niiden raaka-aineiden viljelemiseksi raivataan sademetsiä ja ne kilpailevat maa-alasta ruoantuotannon kanssa. VG EcoFuelin raaka-aineet ovat täysin jäte- ja kierrätyspohjaisia. Hyödynnämme mm. elintarviketeollisuuden sivuvirtoja (esim. kalanperkuujäte) sekä jo kertaalleen käytettyjä kasviperäisiä öljyjä. Polttoaine valmistetaan uudessa tuotantolaitoksessamme Uudessakaupungissa, joka on yksi osa Sybimarin suljetun kierron ekosysteemiä.

DNV GL on myöntänyt biopolttoaineemme kestävyysjärjestelmällesertifikaatin.

Lisätietoja antaa liiketoimintajohtaja Emilia Mustonen
emilia.mustonen(at)meriaura.fi

BioöljyesiteVG-Shipping Oy ja VG EcoFuel Oy ovat 25.10.2017 sopineet Uudessakaupungissa harjoitettavan bioöljyliiketoiminnan siirtymisestä VG EcoFuel Oy:lle. VG EcoFuel Oy jatkaa liiketoimintaa keskeytyksettä 1.11.2017 alkaen. Järjestelyn taustalla on VG-Shippingin fokusoituminen ydinliiketoimintaansa shippingiin. Bioöljyliiketoiminnan siirtyminen Aura Mare Groupiin kuuluvalle VG EcoFuel Oy:lle nähdään tarjoavan hyvät mahdollisuudet kehittää liiketoimintaa omana yksikkönään. VG EcoFuel Oy keskittyy tulevaisuudessa kehittämään vahvaa potentiaalia omaavia kasvi- ja kalaöljytuotteita.