Language
Maritime logistics

VG EcoCoasterTM

Meriaura Group rakennuttaa kahta uudisrakennusalusta. Uudenlainen laivakonsepti  on kehitetty yhteistyössä Foreship Ltd:n ja Aker Arctic Technology Inc:n kanssa. VG EcoCoasterTM on erittäin energiatehokas kuivalastialus, joka pystyy käyttämään voimanlähteenä vaihtoehtoista polttoainetta, EcoFuelia. VG EcoCoasterTM tulee täyttämään kaikki lähivuosina voimaanastuvat merenkulun ympäristömääräykset ja monelta osin jopa ylittää ne. Kaksi 4700DWT:n EcoCoasteria on tilattu alankomaalaiselta Royal Bodewes'in telakalta. Ensimmäinen uudisrakennusalus m/s Eeva VG valmistuu syyskuussa 2016 ja toinen sisaralus m/s Mirva VG kaksi kuukautta myöhemmin.

VG EcoCoasterTM -alukset on suunniteltu kuormittamaan ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin perinteiset kuivarahtialukset. Alusten koneisto ja runko on optimoitu 10,5 solmun nopeuteen avovesiolosuhteisiin siten, että 1A -jääluokan vaatima reserviteho tuotetaan dieselsähköisesti boosterikoneikolla. Tavoitteena on lähes puolittaa polttoaineenkulutus vastaavankokoisiin standardialuksiin verrattuna, jolloin myös päästöt vähenevät merkittävästi. Aluksiin rakennetaan kaksi erillistä polttoainejärjestelmää siten, että pääkoneeksi valitulla ABC 8DZC:lla voidaan ajaa sekä dieselöljyllä että biopolttoaineella. Biopolttoaine aluksiin valmistetaan samaan konserniin kuuluvan VG-Shippingin Uudenkaupungin tuotantolaitoksella.